فصل سوم: ویژگیهای عبادی
نماز شب
تقیّد به نماز شب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

تقیّد به نماز شب

‏امام هر شب در هر حالی که بودند نماز شب می خواندند، و هنگامی که برای نماز شب‏‎ ‎‏از خواب برمی خاستند، آنقدر آرام و آهسته قدم بر می داشتند که هیچ کس از خواب بیدار‏‎ ‎‏نشود، و به ندرت اتفاق می افتاد که از حرکت امام در دل شب کسی بیدار شود. آن شب‏‎ ‎‏که امام را از تهران به قم برگرداندند، حدود ساعت ده شب شانزده فروردین 1343 (پس‏‎ ‎‏از تمام شدن مدت حصر) تا نیم ساعت بعد از نصف شب در منزل امام رفت و آمد بود،‏‎ ‎‏و پس از اینکه رفت و آمد مردم تمام شد، افراد خانواده پروانه وار دور امام نشسته بودند.‏‎ ‎‏ساعت 5/1 بعد از نصف شب بود که تقریباً چراغها را برای استراحت خاموش کردند،‏‎ ‎‏پس از آنهمه خستگی دیدارها و ملاقاتها شاید یک ساعت نگذشته بود که امام برای نماز‏‎ ‎‏شب بلند شدند؛ بااینکه معلوم بود صبح زود مردم برای دیدار با امام هجوم می آورند،‏

‏مع ذالک در آن شب هم امام نماز شب را ترک نکردند. جالب این است که امام همیشه‏‎ ‎‏موقع نماز عطر و بوی خوش مصرف می کردند و شاید بدون بوی خوش سر نماز‏‎ ‎‏نایستاده باشند، حتی در نجف هم که نماز شب را پشت بام می خواندند، آنجا هم یک‏‎ ‎‏شیشه عطر داشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) دکتر محمود بروجردی؛ پاسدار اسلام؛ ش 25 (دی 1362)، ص 57.