فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
شجاعت
خودتان را مهیا کنید
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

خودتان را مهیا کنید

‏به یاد دارم که آیت الله سید احمد خوانساری در مسجد مرحوم حاج سید عزیزالله تهران‏‎ ‎‏نماز می خواندند، روزی از طرف ساواک به ایشان توهین شد طوری که ایشان زمین‏‎ ‎‏خوردند و عمامه از سرشان به زمین افتاد؛ لذا علما جمع شدند و این حادثه را با بیانیه ای‏‎ ‎‏محکوم کردند و حضرت آقای فلسفی واعظ شهیر، آن را در بالای منبر خواندند و به‏‎ ‎‏دنبالش مأموران ساواک به ایشان نیز اهانت و جسارت کردند. به یاد دارم که در همان‏‎ ‎‏شب در بیت حضرت امام طلاب جمع شدند، و حضرت امام به آنها هشدار دادند و‏‎ ‎‏فرمودند: ‏روز گذشته در بازار تهران به آیت الله سید احمد خوانساری اهانت شده است،‎ ‎خودتان را مهیا کنید.‎[1]‎

‎ ‎

  • )) آیت الله محمدرضا توسلی؛ واحد خاطرات.