فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
شجاعت
نماز جماعت رعب شکن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

نماز جماعت رعب شکن

‏بعد از حادثه عظیم مدرسه فیضیه و کشت و کشتار و ضرب و شتم طلاب، کماندوهای‏‎ ‎‏شاه رعب و وحشتی در مردم ایجاد کرده بودند، همه مردم اول مغرب به خانه هاشان‏‎ ‎‏رفتند، نمازهای جماعت تعطیل شده بود؛ اما امام که هر شب در منزل خودشان واقع در‏‎ ‎‏کوچه یخچال قاضی نماز جماعت می خواندند، یادم هست که آن شب هم مثل بقیه شبها‏‎ ‎‏نماز جماعت را برپا کردند، مثل اینکه اصلاً حادثه رعب انگیزی پیش نیامده است. با‏

‏یک اطمینان زایدالوصفی نماز جماعت برگزار شد، با همه نوافل نمازهای مغرب و عشا؛‏‎ ‎‏یکی از دوستانم آن موقع می گفت: نماز جماعت امشب امام، یک معجزه بود و هیچ کس‏‎ ‎‏قدرت و توان چنین کاری را نداشت؛ ولی امام برای شکستن رعب و وحشت، آن نماز‏‎ ‎‏جماعت با ابهت را به خوبی برپا کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) همان جا.