سیره حکومتی امام
امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری

امام مخالف قائم مقامی آقای منتظری

‏قائم مقامی آقای منتظری را ما برنامه ریزی کرده بودیم. بیماری امام واقعاً جدی بود و ما‏‎ ‎‏نگران بودیم، قلب ایشان تحت نظر بود، درگیر جنگ هم بودیم. نمی شد کشور را بدون‏‎ ‎‏پیش بینی رها کنیم تا حادثه هایی اتفاق بیفتند. خداوند امام را حفظ کردند. ما مسئله قائم‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 140

‏مقام رهبری را ضروری می دانستیم و ایشان را قانع کردیم. امام در جایی گفتند که: «من‏‎ ‎‏مایل نبودم.»‏‎[1]‎‏ ایشان صحیح می فرمایند، واقعاً مایل نبودند. ما ایشان را قانع کردیم که‏‎ ‎‏بدون قائم مقامی نمی شود. به غیر از آقای منتظری هم کسی به فکر ما نمی رسید. آن‏‎ ‎‏موقع منحصر بفرد بود. این اقدام به مردم اطمینان داد و خطر را از امام کم کرد. چون‏‎ ‎‏وقتی جانشین بود انگیزه سوءقصد به امام کمتر می شد که به هر نحوی، این ضربه را وارد‏‎ ‎‏کنند. این جزء محاسبات ما بود، موفق هم شدیم. تا اواخر که این اتفاق افتاد، مشکل‏‎ ‎‏نداشتیم. علت این حوادث این بود که اظهارات و انتقادهای آقای منتظری در سخنرانیها،‏‎ ‎‏ذهن امام را کم کم ناراحت کرد. شاید مهمترین عامل این بود. البته ممکن است امام‏‎ ‎‏گزارشها و اطلاعات دیگری هم داشته اند که ما بی اطلاع بودیم. ‏

‏اوج ناراحتی زمانی بود که امام رسماً پیغام دادند که شما این حرفها را نزنید؛ ولی‏‎ ‎‏ایشان همان وضع را ادامه دادند. ایشان در سخنرانیها به بسیاری از ارگانها بد می گفتند.‏‎ ‎‏بعضی از اعتراضها را ما هم داشتیم، اما در سخنرانیها نمی گذاشتیم؛ بلکه در جای خود‏‎ ‎‏بحث می کردیم و حل می شد. امام می گفتند: حرفهایش حرفهای نهضت آزادی، گروه‏‎ ‎‏مهدی هاشمی و منافقین است.‏‎[2]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 141

  • . اشاره به نامه حضرت امام در مورخ 6 فروردین 1368 به آقای منتظری، صحیفه امام؛ ج 21، ص 331.
  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ حقیقت ها و مصلحت ها؛ ص 110.