دیدگاههای فرهنگی امام
دانشگاه آزاد اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی 

‏امام هنگام شکل گیری دانشگاه آزاد اسلامی، پیرمردی 80 یا 85 ساله بودند و شیوه و‏‎ ‎‏منش فکری ایشان هم طبعاً دانشگاهی نبود. آن بزرگوار یکی از علمای برجسته حوزه‏‎ ‎‏بودند. شما با در نظر گرفتن این دو مقوله تصور کنید، این اقدام سنجیده و بسیار ارزشمند‏‎ ‎‏امام را که در آن روزها، یک میلیون تومان به ما هدیه کردند تا چنین کاری را آغاز کنیم. ‏

‏همان طور که می دانید حضرت امام اهل اینگونه کارهای سمبلیک نبودند. ایشان‏‎ ‎‏اصولاً با برنامه های نمایشی موافق نبودند. از طرفی در آن موقع، این شیوه ها به هیچ وجه‏‎ ‎‏مورد پسند بچه های انقلاب نبود. برادران ما فکر می کردند که همه این امور باید دولتی‏‎ ‎‏باشد و کمتر کسی بود که از اندیشه دانشگاه غیر دولتی دفاع بکند. استدلال هم اینگونه‏‎ ‎‏بود که در قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان است لذا ما نیز ناگزیر باید به همه،‏‎ ‎‏آموزش رایگان دهیم. دانشگاهها را نیز منحصر به استفاده از منابع محدود دولتی کرده‏‎ ‎‏بودند. به هر حال در شرایط آن روز جامعه، ایجاد یک دانشگاه غیر دولتی نوعی تجدید‏‎ ‎‏نظرطلبی و کفر انقلابی تلقی می شد. و طبعاً بجز حضرت امام، کس دیگری نمی توانست‏‎ ‎‏این طلسم را بشکند و این سنت را دائمی کند. خود حضرت امام هم مایل بودند که‏‎ ‎‏نظریاتشان در سطح وسیع پخش و منتشر شود. نظر امام دربارۀ دانشگاه بیشتر از یک‏‎ ‎‏جمله ای است که معمولاً خوانده و گفته می شود. ایشان دربارۀ دانشگاه آزاد اسلامی‏‎ ‎‏مباحث و حرفهای زیادی را مطرح فرمودند. ضمن اینکه خودشان پول دادند و تشویق‏‎ ‎‏کردند که این کار به نحو احسن انجام شود و امروز در جمع ملکوتی انبیاء و اولیاء که‏‎ ‎‏ان شاءاللّه امام را در میان گرفته اند، شاهد ثمرات فکر بلند و متعالی شان و تأییدشان از‏‎ ‎‏دانشگاه آزاد اسلامی هستند. امام این را پیش بینی می کردند که واقعاً اگر امروز این‏‎ ‎‏هفتصد هزار جوان ما درس نمی خواندند و به دانشگاه نمی رفتند چه مصیبتی گریبان‏‎ ‎‏کشور را می گرفت.‏

‏در اوایل انقلاب، در آن شرایط انقلابی، داشتن ملک و قنات و ده برای دوستان ما‏‎ ‎‏زیبنده و خوشایند نبود. به همین خاطر، کار این زمین ها، به واگذاری کشیده شد و‏‎ ‎‏اختلافاتی هم در نحوه واگذاری، درگرفت. تا اینکه حضرت امام، تکلیف حل معضل را‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 195

‏به سران سه قوه و مرحوم حاج احمد آقا محوّل کردند و ما نیز این مکان را به دانشگاه‏‎ ‎‏آزاد اسلامی سپردیم.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 196

  • . مجموعه مقالات اولین اجلاس بررسی عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامی؛ صص 4ـ 5.