امام و مردم
موضع مردمی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

موضع مردمی

موضع مردمی

‏همان روزی که امام از پاریس برگشتند و در مدسه علوی بودند، هر روز وقت زیادی را‏‎ ‎‏صرف مردم می کردند؛ می آمدند دَم در می ایستادند که مردم بیایند و بروند.‏‎ ‎‏سیاستمداران می گفتند که چرا امام این جوری رفتار می کنند و وقت خودشان را تلف‏‎ ‎‏می کنند؟ این روزها ایشان باید بنشینند و فکر بکنند، برنامه بدهند، طرح بدهند و هدایت‏‎ ‎‏بکنند! از این حرفها می گفتند. امام هم می گفت: «نه! من با این مردم کار دارم، این مردم‏‎ ‎‏حرفشان را خودشان می زنند. امام رفته بودند به قم، هر روز یکی از ما، یکی دو شب‏‎ ‎‏آنجا می رفتیم، از سحر می دیدیم که صدای «ما منتظر خمینی هستیم» مردم بلند است و‏‎ ‎‏دائم این شعار را می گویند؛ تا شب هم بودند، امام هم، این پیر مرد هشتاد ساله، لحظه به‏‎ ‎


کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 273

‏لحظه می آمد بیرون و دست محبتی بلند می کردند و با چند کلمه ای هم دل مردم را گرم‏‎ ‎‏می کردند و برمی گشتند.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 274

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ خطبه ها؛ ج 2، ص 364.