امام و دفاع مقدس
ترکیب شورای دفاع
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : اهوازی، عبدالرزاق

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زبان اثر : فارسی

ترکیب شورای دفاع

ترکیب شورای دفاع 

‏آن روزی که امام اختیارات وسیعی به شورای دفاع دادند، قبل از آن، بنی صدر تصور‏‎ ‎‏دیگری داشت. لذا سعی می کرد شورا را نیز، به هم بزند؛ چون می دانست که افکارش‏‎ ‎‏چندان با مجلس و دولت سازگار نیست و نمی تواند با اینها کار بکند. ایشان فکر کرده بود‏‎ ‎‏که اگر آن شورای پراختیار تشکیل شود، دستش بازتر می شود؛ اما امام با هوشیاری تمام،‏‎ ‎‏ترکیب شورا را به نحوی درست کردند که رئیس و دو نفر از نمایندگان مجلس هم به آن‏‎ ‎‏اضافه شوند و به این ترتیب، بگونه ای شد که در آن شورا، باز هم خط امام اکثریت پیدا‏‎ ‎‏کرد و بنی صدر متوجه شد که در آنجا هم نمی تواند افکار خودش را بدون منازعه بکار‏‎ ‎‏گیرد.‏‎[1]‎

‎ ‎

کتابامام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانیصفحه 319

  • . هاشمی رفسنجانی، اکبر؛ مصاحبه های سال 1360؛ ص 119.