استفاده امام از رسانه‌ های جمعی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : دعایی، محمود

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

استفاده امام از رسانه‌ های جمعی

‏ برخورد حضرت امام با‏‎ ‎‏وسایل ارتباط جمعی در نجف چگونه ‏‎ ‎‏بود؟‏

‏ محیط نجف محیط بسته‏‏ ‏‏ای بود و حتی روزنامه خواندن امری ‏‎ ‎‏خلاف عدالت و مروت به حساب می‏‏ ‏‏آمد. بخصوص برای یک مرجع ‏‎ ‎‏خیلی امر غیرعادی بود که روزنامه بخواند. من یک روز به محضر امام ‏‎ ‎‏رفتم و به ایشان گفتم شما روزنامه‏‏ ‏‏های اینجا را مطالعه می‏‏ ‏‏فرمایید؟ ‏‎ ‎‏گفتند: بله می‏‏ ‏‏خوانم. پیدا بود که امام با شیوه‏‏ ‏‏ای که حساسیت و انعکاس ‏‎ ‎‏بیرونی را بر نیانگیزد، می‏‏ ‏‏خواهند با وضعیت و محیط کشور و مطالب ‏‎ ‎‏روزنامه‏‏ ‏‏ها فاصله نداشته باشند. پس اوقات خاصی را برای مطالعه ‏‎ ‎‏روزنامه اختصاص داده بودند، منتهی کسی از مطالبی که ایشان مطالعه ‏‎ ‎‏می‏‏ کر‏‏دند و یا به آنها اهمیت می‏‏ ‏‏دادند آگاه نبود جز نزدیکان و محرمان ‏‎ ‎‏نزدیک. رادیو هم گوش می‏‏ ‏‏دادند، اخبار گوش می‏‏ ‏‏کردند. حتی گاهی ‏‎ ‎‏اعضای بیت امام به من می‏‏ ‏‏گفتند خلاصه اخبار و مطالب برجسته‏‏ ‏‏اش را‏‎ ‎‏یادداشت کنم و خدمت امام ببرم. پس از مدتی گفتند که دیگر نیازی ‏‎ ‎‏نیست. من احساس کردم که خودشان وسیله‏‏ ‏‏ای در اختیارشان هست و تا‏‎ ‎‏آن‏‏ ‏‏جایی که مفید بدانند گوش می‏‏ ‏‏کنند.‏

‏امام نشریات مختلفی را که از تشکلها و سازمانهای اسلامی در خارج ‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏رسید، مطالعه می‏‏ ‏‏کرد و وقتی من پیش ایشان می‏‏ ‏‏رفتم، احساس ‏‏می‏‏ ‏‏کردم ‏‎ ‎‏که ایشان مسائل روز را می‏‏ ‏‏داند و به اصطلاح امروزی «‏‎Up to date‎‏» ‏‎ ‎‏هستند.‏

‏0منتهی حضرت امام تظاهر نمی‏‏ ‏‏کرد یعنی به عنوان این که من ‏‎ ‎

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 166

‏روشنفکر هستم و رادیو گوش می‏‏ ‏‏کنم و روزنامه می‏‏ ‏‏خوانم و اهمیت به ‏‎ ‎‏اخبار سیاسی می‏‏ ‏‏دهم از خودش صحبت نمی‏‏ ‏‏کرد. گرچه امروزه تعریف ‏‎ ‎‏از خود در بعضی از مجامع و روزنامه‏‏ ‏‏ها به عنوان یک امتیاز تلقی می‏‏ ‏‏شود ‏‎ ‎‏اما امام همیشه از تظاهر پرهیز می‏‏ ‏‏کرد ولی برحسب ضرورت به مسائل ‏‎ ‎‏زمان و عصر خود آگاه بود.‏

‏از نظر امام، روحانی و فقیه در صورتی می‏‏ تواند قدرت درک جامع تر ‏‎ ‎‏و تصمیم گیری موثری در جامعه داشته باشد که به دروس معهود و ‏‎ ‎‏مالوف حوزه اکتفا نکند و تحّولات زمانه خود را به خوبی بشناسد. ‏‎ ‎‏«العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس». عالِمی که از مقتضیات و تحّولات ‏‎ ‎‏عالَم آگاه نباشد مورد هجوم قرار خواهد گرفت. مانند کسی که در ‏‎ ‎‏تاریکی حرکت می کند. امام چنین کسی را در حوزه های سیاسی و ‏‎ ‎‏حکومتی و اجتماعی، مجتهد نمی دانستند.‏

کتابگوشه ای از خاطرات حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعاییصفحه 167