فصل چهارم: ویژگیهای سیاسی
کسب خبر
گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی بین نماز مغرب و عشا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : رودسری، حسین

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1394

زبان اثر : فارسی

گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی بین نماز مغرب و عشا

‏من در دفتر حضرت امام کار می کردم، ایشان در ایوان منزلشان نماز می خواندند، در ایام‏‎ ‎‏تابستان، وقت اخبار رادیو بی بی سی یک ربع به هشت شب بود که دقیقاً بین نماز مغرب‏‎ ‎‏و عشا واقع می شد، خودم دیدم که حضرت امام همینکه نماز مغربشان تمام شد، برای‏‎ ‎‏گوش کردن اخبار رادیو بی بی سی رفتند و زمانی که اخبار مربوط به ایران و مسائل آن‏‎ ‎‏تمام شد، رادیو را بستند و نماز عشا را شروع کردند، با آنکه ایشان به نماز اول وقت و‏‎ ‎‏تعقیبات و مستحبات آن بسیار مقید بودند؛ امّا از شنیدن اخبار رادیوهای بیگانه هم غافل‏‎ ‎‏نبودند. آری، اینچنین بود که حضرت امام به اوضاع سیاسی کشور مسلط بودند و از‏‎ ‎‏سخنان مسموم دشمن آگاه می شدند، و به موقع پادزهر لازم را می ریختند و تبلیغات‏‎ ‎‏دشمن را خنثی می کردند.‏‎[1]‎

‎ ‎

  • )) ایوبی؛ همان.