اجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

اجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)

Besm


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه I


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه II

اجتهاد و تقلید

‏ ‏

(ترجمه الاجتهاد والتقلید)

‏ ‏

حضرت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

ترجمه

وهاب دانش‌پژوه

‏ ‏

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه III