مشخصات کتاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مشخصات کتاب

سرشناسه:  خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279ـ 1368.عنوان قراردادی:  الاجتهاد و التقلید. فارسیعنوان ونام پدیدآور:  اجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)/ نویسنده امام خمینی؛ ترجمه وهاب دانش پژوه.مشخصات نشر:  تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 1388. مشخصات ظاهری:  165 ص.ISBN:  978 - 964 - 212 - 042 - 0شابک:   وضعیت فهرستنویسی:  فیپا یادداشت:  کتابنامه: ص. 163 ـ 165؛ همچنین به صورت زیرنویس.موضوع:  اجتهاد و تقلید.شناسه افزوده:  دانش پژوه، وهاب، 1335ـ ، مترجم. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، دفتر قم. مؤسسه چاپ و نشر عروج. رده بندی کنگره:   3041  الف  8  خ /  167BP  رده بندی دیویی:   31 / 297 شماره کتابشناسی ملی:  1707409                                                              

      کد/ م 2503

       

ARMORU~1

‏ ‏

اجتهاد و تقلید                            

نویسنده:  حضرت امام خمینی(س)

ترجمه:  وهاب دانش پژوه

ناشر:  چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س))

چاپ دوم:  1392 / 1000 نسخه  

‎ ‎قیمت:  5000 تومان 

‏ ‏

‏                 ‏0 خیابان انقلاب، بین12فروردین وفخررازی، فروشگاه مرکزی، تلفن: 66404873 ـ دورنگار: 640091

                         0 خیابان انقلاب، تقاطع حافظ، فروشگاه شماره1، تلفن: 66701297

 مراکز پخش:     0 خیابان انقلاب، خیابان12فروردین، خیابان شهدای ژاندارمری، فروشگاه شماره2، تلفن: 66955737

                         0 حرم مطهر حضرت امام خمینی(س)، ضلع شمالی، فروشگاه شماره3، تلفن: 55203801

                         0 کلیه نمایندگیهای فروش در استانها

                                نشانی الکترونیکی:  ‎pub@imam-khomeini.ir‎    

‏ ‏

    

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه IV