مقدمه ناشر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

مقدمه ناشر

‏«اجتهاد و تقلید» دو مفهوم خردپذیر و سازنده است که به ویژه در ‏‎ ‎‏بخش‌های عملی حیات انسان، اعم از ساحت‌های فردی و ساحت‌های ‏‎ ‎‏اجتماعی، ضروری می‌نماید.‏

‏«اجتهاد» به مثابه عنصری حیات‌بخش می‌باشد که به ویژه در درازای ‏‎ ‎‏دوره غیبت معصوم‏‏ علیه السلام‏‏، با تلاش دین‌شناسان و فقیهان مکتب اهل ‏‎ ‎‏بیت‏‏ علیهم السلام‏‏ حدود الهی و حلال و حرام محمدی‏‏ صلی الله علیه و آله و سلم‏‏ را به خیل مراجعین‏‏ و ‏‎ ‎‏مقلدین عرضه نموده است. عنصری که با ارشاد و اشاره ائمه ‏‎ ‎‏طاهرین علیهم السلام‏‏ شکل گرفت و در پی اصول پرباری که آنان فرموده بودند و ‏‎ ‎‏در ذیل خطوط کلی قرآن و سنت، فقهاء حکم فروعات فراوان و تمام ‏‎ ‎‏‌نشدنی را در اعصار و ادوار گوناگون بیان کردند.‏

‏فقیهان شیعی در دو مقام و جایگاه از اجتهاد و تقلید بحث کرده‌اند: ‏‎ ‎‏یکی در دانش اصول فقه و دیگری در کتاب‌های فقهی. حضرت امام ‏‎ ‎‏خمینی‏‏(س)‏‏ فقیه اصولی، در کتاب ‏‏تحریرالوسیله‏‏ با رویکرد فقهی، ‏‏و نیز ‏‎ ‎‏در دوره‌های متعدد تدریس خارج اصول فقه، از اجتهاد و تقلید بحث‌ ‏‎ ‎‏کرده‌اند.‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ا

‏از جمله توفیقات علمی امام خمینی‏‏(س)‏‏ علاوه بر بیان روان و ‏‎ ‎‏پرجاذبه و توان تفهیم غوامض علمی، نگارش آثار فراوان علمی در ‏‎ ‎‏حوزه‌های گوناگون دانش‌های عقلی و نقلی است. ‏

‏کتابی که ترجمه آن را پیش رو دارید، مربوط به تدریس دوره نخست ‏‎ ‎‏خارج اصول توسط ایشان می‌باشد، که به درخواست بعضی از فضلای ‏‎ ‎‏برجسته، تدریس ادله اجتهادیه و اصول عملیه را آغاز کردند و در خلال ‏‎ ‎‏تدریس، نظرات خودشان را د‏‏ر قالب تعلیقه بر ‏‏کفایه‏‏ می‌نگاشتند، تا ‏‎ ‎‏این‌که به ‏‏«قاعده لا ضرر» رسیدند که به جای نگارش تعلیقه، اثری مستقل ‏‎ ‎‏در این موضوع نگاشتند. سپس مباحث دیگر را نیز به همین صورت به ‏‎ ‎‏رشته تحریر درآوردند که مجموعه آن مکتوبات با عنوان ‏‏الرسائل‏‏ منتشر ‏‎ ‎‏شده است. رساله ‏‏ا‏‏جتهاد و تقلید‏‏ نیز فراهم آمده همان دوره نخست ‏‎ ‎‏تدریس خارج اصول توسط حضرت امام‏‏(س)‏‏ می‌باشد.‏

‏نظر به اهمیت موضوع این اثر و مسائل مهم مورد بحث؛ محقق ‏‎ ‎‏ارجمند جناب آقای وهاب‌ دانش‌پژوه کار ترجمه و برگردان فارسی آن را ‏‎ ‎‏به انجام رسانده است. ضمن تشکر از ایشان، این اثر را به فارسی‌زبانان ‏‎ ‎‏علاقمند به تحقیق و پژوهش در این زمینه تقدیم می‌نماییم.‏

‏ ‏

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)

دفتر قم

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه ب