فصل اول: بیان اختیارات فقیه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

مترجم : دانش پژوه، وهاب

محل نشر : تهران

ناشر: ----

زمان (شمسی) : 1388

زبان اثر : فارسی

فصل اول: بیان اختیارات فقیه

‏در این فصل می‌خواهیم [مطالب زیر را]‏‎[1]‎‏ ‏‏بیان کنیم:‏

‏1ـ کسی که نباید در تکالیف شرعی خود از دیگری تقلید کند. ‏

‏2ـ کسی که می‌تواند بر اساس نظر خویش عمل نماید که در این ‏‎ ‎‏صورت معذور بوده یا پاداش دارد. ‏

‏3ـ کسی که حق دارد فتوا بدهد. ‏

‏4ـ آن‌که حق تصدی منصب قضاوت را دارا است و می‌تواند دعاوی ‏‎ ‎‏بین افراد را حل و فصل نماید. ‏

‏5ـ کسی که حق رهبری سیاسی را دارا بوده و با داشتن حق ولایت، ‏‎ ‎‏می‌تواند زمام جامعه اسلامی را به دست گیرد. ‏

‏6ـ کسی که مرجع تقلید بوده و بر سایرین جایز یا واجب است از او ‏‎ ‎‏تقلید کنند.‏


کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 3

‏از آن‌جا که اسلام دینی جامع است و تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و ‏‎ ‎‏فردی انسان را در بر می‌گیرد ـ همان طوری که با مراجعه به احکام ‏‎ ‎‏اجتماعی اسلام معلوم می‌شود ـ باید موارد یاد شده، حکم لازم را دارا ‏‎ ‎‏باشد. بنابراین مطالب ششگانه فوق را در چند مبحث بیان می‌کنیم.‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 4

  • . مطالب داخل کروشه از مترجم می‌باشد. گفتنی است هر جا لازم بوده توضیحی داده شود و  یا مباحث با عناوین و دسته‌بندی ارائه گردد از این علامت استفاده شده است.