تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س)

تبیان عنوان کلی مجموعه آثاری است که در هر مجلد از آن مواضع و رهنمودهای حضرت امام خمینی (س) دربارۀ موضوع خاص، گردآوری و منتشر شده است.
محتوای آثار حضرت امام (صحیفه امام و کتابهای ایشان)، در موضوعات گوناگون فیش برداری شده و فیشهای هر موضوع محتوای مجلدات این مجموعه را تشکیل می دهند.

تهذیب نفس و سیر و سلوک از دیدگاه امام خمینی (س)

 

تهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)

کتاب «تهذیب نفس و سیر و سلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)» دفتر چهل و چهارم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. این اثر درباره اخلاق، تقوا و عرفان است که از آثار شفاهی و تألیفات و اسناد مکتوب امام تهیه و تنظیم شده است.

این مجموعه در سه بخش تهذیب نفس، سیر و سلوک و منازل و مقامات سلوک گردآوری شده است که علم تهذیب نفس، جوانان و تهذیب نفس، سلوک و مراحل و مراتب سالکان، اخلاص، صبر، تواضع، شکر عناوین برخی از پانزده فصل این کتاب هستند.

 در تنظیم قطعات منتخب هر یک از فصول و عنوانهای فرعی، ترتیب و توالی تاریخی صدور آنها از طرف امام ملاک عمل بوده است نه توالی منطقی مطالب و مشخصات کامل مآخذ بر اساس شماره مسلسل مندرج در پایان هر فیش در انتهای کتاب آورده شده است.

برای مشاهده کتاب اینجا را کلیک کنید.