غزل
مسلک نیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مسلک نیستی

 

مسلکِ نیستی

جُز عشق تو هیچ نیست اندر دل ما

عشق تو سرشته گشته اندر گِل مٰا

«اسفار» و «شفاء» ابن سینا نگشود  با آن هَمه جرّ و بحثهٰا مُشکِل ما

با شیخ بگو که راه من باطِل خواند  بر حقّ تو لبخند زند باطِل ما

گر سالک او منازلی سیر کند  خود مسلک نیستی بود منزل ما

صد قافله دلْ بار بمقصد بستند  بر جای بمٰاند این دل غافِل ما

گر نوح ز غرق سوی سٰاحل ره یافت

این غرق شدن همی بوَد ساحِل ما