غزل
دریا و سراب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

دریا و سراب

 

دریا و سراب

ما را رها کُنید دَر این رنج بی حساب

با قلب پاره پاره و با سینه ای کباب

عُمری گذشت در غم هجران روی دوست  مُرغم درون آتش و ماهی بُرونِ آب

حالی نشد نصیبم از این رنج و زندگی  پیری رسید غرق بطالت پس از شباب

از دَرس و بحث مَدرسه ام حاصِلی نشد  کی میتوان رسید بدَریا ازین سراب

هَرچه فرا گرفتم و هَرچه ورق زدم  چیزی نبود غیر حجابی پس از حجاب

هان ای عزیز! فصل جوانی بهوش باش!  دَر پیری از تو هیچ نیاید بغیر خواب

این جٰاهِلان که دعوی ارشاد میکنند  در خرقه شان بغیر «منم» تحفه ای میاب

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر  پنهان نموده ایم چو پیری پسِ خضاب

دَم در نیار و دفتر بیهوده پاره کن

تا کی کلام بیهُده گُفتٰار ناصواب