غزل
بهار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بهار

 

بهٰار

بهار آمد که غم از جان برد غم در دل افزون شد

چه گویم کز غم آن سَرو خندان جان و دل خون شد

گروه عاشقان بستند محمِلهٰا و وارستند  تو دانی حال ما واماندگان دَر این میان چون شد

گل از هجران بلبُل، بلبل از دوری گل هَر دم  بطَرْفِ گلِستان هَر یک بعشق خویش مفتون شد

حجاب از چهرۀ دلدار ما باد صبٰا بگرفت  چو من هَر کس بر او یک دم نظر افکند مجنون شد

بهار آمد ز گُلشن برد زردیهٰا و سردیها  بیمن خور، گُلستان سبز و بُستان گرم و گلکون شد

بَهار آمد بهٰار آمد بهٰار گل عذار آمد

بمیخواران عٰاشق گو خمار از صحنه بیرون شد