غزل
سایۀ لطف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سایۀ لطف

 

سایۀ لُطف

بوی گُل آید از چمن گویی که یار آنجا بود

دَر باغ جشنی دلپسند از یاد او بَرپا بود

بَر هر دیاری بگذری بَر هر گروهی بنگری  با صَد زبان با صَد بیان در ذکر او غوغا بود

آن سَرو دل آرای من آن روح جٰان افزای من  در سایۀ لطفش نشین کاین سٰایه دل آرا بود

این قفلهٰا را باز کُن از این قفس پرواز کُن  انجام را آغاز کُن کآنجا ز یار آوا بود

این تارها را پاره کُن و این دَردها را چٰاره کُن  آواره شو آواره کُن از هَرچه هستی زا بود

بَردار این ارقام را بگذار این اوهام را

بستان ز ساقی جٰام را جٰامی که در آن «لا» بود