قطعات و اشعار پراکنده
اگر بگذرد ...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اگر بگذرد ...

 

... اگر بگذارد

قُم بدکی نیست از برای مُحصِّل

سنگک نرم و کباب اگر بگذارد

حوزۀ علمیّه دایر است و لیکن  خانِ فرنگی مآب اگر بگذارد

هیکل بعضی شیوخ قُدس مآب است  عینک با آب و تاب اگر بگذارد

ساعت ده موقع مطالعه ماست

پینکی و چُرت و خواب اگر بگذارد