قطعات و اشعار پراکنده
بُت عشوه‌‌ ‌‌گر‌ ‌
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

بُت عشوه‌‌ ‌‌گر‌ ‌

 

بُت عشوه گر

رندانه گاه از سر کویت گذر کُنم

شاید به زیر چشم به رویت نظر کُنم

تسبیح پارسٰایی و سجّادۀ ریا  دَر رهن باده چون نبود سیم و زر کُنم

آمد شدن به مدرسه ام نیست بعد از این  جز آنکه جُستجوی بُتی عشوه گر کُنم

در صحن مسجدم نبود راه غیر از آنک

بر کوی میْ فروش از آن ره گذر کُنم