فهرست اعلام
اشخاص
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

اشخاص

فهرست اعلام (اشخاص) 

‏آدم(ع) 70، 94، 180، 182، 277‏

‏آزرپور ‏‏ پورآزر‏

‏آل علی(ع) 304‏

‏آیت الله ‏‏ حائری یزدی ‏

‏ائمّۀ هدی(ع) 30‏

‏ابلیس 172‏

‏ابن سینا 44، 115، 331‏

‏ابوعلی سینا‏‎ ‎‏ ابن سینا ‏

‏ابوالقاسم محمّد ‏‏ محمّد(ص)‏

‏احمد ‏‏ محمّد(ص) ‏

‏احمد (خمینی) 205، 304‏

‏ادریس 261‏

‏اسکندر 156‏

‏امام (خمینی) 111، 172، 308، 309‏

‏امام جعفر صادق(ع) 276‏

‏امام حسن عسکری(ع) 276‏

‏امام حسن مجتبی(ع) 276، 304‏

‏امام حسین(ع) 276‏

‏امام رضا(ع) 225، 276‏

‏امام زمان(عج) 260، 262، 263،‏‎ ‎‏265، 271، 275، 276، 279،‏‎ ‎‏332‏

‏امام سجّاد(ع) 276‏

‏امام عصر ‏‏ امام زمان(ع)‏

‏امام علیّ بن ابیطالب(ع) 254، 261،‏‎ ‎‏276، 278، 279، 304، 311‏

‏امام علی نقی(ع) 276‏

‏امام محمّد باقر(ع) 276‏

‏امام محمّد تقی(ع) 276‏

‏امام موسی کاظم(ع) 255، 276‏

‏انگلیسی [= رضاخان] 266‏

‏ایاز 132‏

‏بلقیس 107‏

‏بوالحسن امام ‏‏ رضا(ع)‏

‏پورآزر (ابراهیم«ع») 290‏

‏پنج مصدر (پنج تن، صلوات الله علیهم)‏‎ ‎‏275‏‎ ‎‏ ‏

‏پیامبر اکرم ‏‏ محمّد(ص)‏

[[column]]

[[column]]


‏پیامبر خدا ‏‏ محمّد(ص)‏

‏پیغمبر ‏‏محمّد(ص)‏

‏پیمبر ‏‏ محمّد(ص)‏

‏تقی ‏‏ امام محمّد تقی(ع)‏

‏توران 263‏

‏جعفر ‏‏ امام جعفر صادق(ع)‏

‏حائری یزدی، آیت الله شیخ عبدالکریم‏‎ ‎‏262، 267، 271، 278‏

‏حسن ‏‏ امام حسن مجتبی(ع)‏

‏حسن (خمینی – نوۀ حضرت امام) 304‏

‏حسین ‏‏ امام حسین(ع)‏

‏حضرت زهرا ‏‏ فاطمه زهرا(س)‏

‏حضرت صاحب زمان ‏‏ امام زمان (عج)‏

‏حیدر ‏‏ امام علی بن ابیطالب(ع)‏

‏ختم الاوصیا ‏‏ امام زمان(ع)‏

‏ختم المرسلین ‏‏ محمّد(ص)‏

‏خسرو (پرویز) 75، 98، 116، 129،‏‎ ‎‏154‏

‏خضر(ع) 92، 139، 326‏

‏خلیل (حضرت ابراهیم «ع») 88، 114،‏‎ ‎‏163، 174، 261، 313‏

‏خیر المرسلین ‏‏ محمّد(ص)‏

‏داود(ع) 114، 171، 261‏

‏دخت موسی جعفر ‏‏ فاطمۀ معصومه(س)‏

‏رسول اکرم ‏‏ محمّد(ص)‏

‏رسول خدا ‏‏ محمّد(ص) ‏

‏رضیّه ‏‏ فاطمۀ زهرا(س)‏

‏روح الامین 56‏

‏روح قدس 281‏

‏زلیخا 89، 98‏

‏زهرا ‏‏ فاطمۀ زهرا(س)‏

‏ساسانیان 271‏

‏سالار توران [= اشکبوس] 263‏

‏سبطین (حسن و حسین، علیهماالسّلام)‏‎ ‎‏304‏

‏سجّاد ‏‏ امام سجّاد(ع)‏

‏سعدی 314‏

‏سفینۀ نوح 260‏

‏سکندر ‏‏ اسکندر ‏

‏سلطانی (طباطبایی)، آیت الله سیّد محمّدباقر‏‎ ‎‏197، 205‏


‏سلمان (فارسی) 267‏

‏سلیمان(ع) 76، 92، 107، 265‏

‏سیستانی [= رستم] 263‏

‏شه ایران [= اسفندیار] 263‏

‏شه جم 271‏

‏شه طوس ‏‏ امام رضا(ع)‏

‏شیرین 75، 98، 159، 200، 221،‏‎ ‎‏247، 302‏

‏شیطان 115، 172، 180، 208‏

‏صاحب‌الزمان ‏‏ امام زمان (عج)‏

‏صدّام 195‏

‏صدر، آیت الله سیّد صدرالدّین 197، 205‏

‏عبدالکریم ‏‏ حائری یزدی ‏

‏عسکری ‏‏ امام حسن عسکری(ع)‏

‏علی ‏‏ امام علی بن ابیطالب(ع) ‏

‏علی ‏‏ امام سجّاد(ع)‏

‏علی (خمینی – نوۀ حضرت امام) 304‏

‏عیسی(ع) 89، 114، 176، 178،‏‎ ‎‏255، 261، 277‏

‏فاطمۀ زهرا(س) 253، 254، 255،‏‎ ‎‏276، 312‏

‏فاطمۀ طباطبایی 193، 194، 196،‏‎ ‎‏197، 198، 202، 203، 204،‏‎ ‎‏205، 209، 232، 237، 244،‏‎ ‎‏304، 312‏

‏فاطمۀ معصومه(س) 253، 254‏

‏فاطی ‏‏ فاطمۀ طباطبایی‏

‏فرعون 178‏

‏فرهاد 75، 98، 129، 154، 159،‏‎ ‎‏200، 221، 231، 247، 274،‏‎ ‎‏ 302‏

‏قائم آل محمّد ‏‏ امام زمان (عج)‏

‏قیصر 129، 272‏

‏کاظم ‏‏ امام موسی کاظم(ع)‏

‏کریم ‏‏ حائری یزدی ‏

‏کسری 129‏

[[column]]

[[column]]


‏کنعان 119‏

‏کیْ [ = کیخسرو] 99‏

‏کیقباد 129‏

‏لسان الغیب ‏‏ حافظ ‏

‏لیلی 274‏

‏مانی 264‏

‏مجتبی ‏‏ امام حسین مجتبی(ع)‏

‏مجنون 63، 91، 98، 113، 154،‏‎ ‎‏168، 274‏

‏محمّد ‏‏ امام محمّد باقر(ع)‏

‏[حضرت] محمّدبن عبدالله(ص) 205،‏‎ ‎‏206، 254، 255، 260، 261،‏‎ ‎‏262، 276، 277، 278، 279،‏‎ ‎‏304، 312‏

‏مصطفی ‏‏ محمّد(ص)‏

‏منصور [= حسین بن منصور حلاّج] 52،‏‎ ‎‏82، 142، 155، 226، 246‏

‏موسیٰ، موسی عمران(ع) 107، 115،‏‎ ‎‏174، 178، 208، 231، 246،‏‎ ‎‏255، 261، 289‏

‏موسیٰٰ، موسی جعفر ‏‎ ‎ ‏امام موسی‏‎ ‎‏کاظم(ع) ‏

‏مهدی، مهدی آخر زمان، مهدی قائم ‏ ‎ ‎‏امام زمان (عج)‏

‏ناپلئون 272‏

‏نقی ‏‏ امام علی نقی(ع)‏

‏نمرود 114‏

‏نوح 44، 178، 180، 260، 261،‏‎ ‎‏298‏

‏ولیّ عصر ‏‏ امام زمان(عج)‏

‏هند 128، 271‏

‏یاسر 247‏

‏یاسر (خمینی – نوۀ حضرت امام) 304‏

‏یعقوب 153‏

‏یوسف 89، 98، 119، 153، 162،‏‎ ‎‏180، 298‏