اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

نماز

اهمیت نماز از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از اعمال و تکالیفی که از طرف خداوند بر انسان واجب شده است نماز می باشد.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

هدایت

هدایت از دیدگاه امام خمینی (س)

هدایت، شناختن درست و صحیح هدف، انتخاب راه و طریق صحیح برای رسیدن به هدف و پایداری در مسیر است.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
وحی از دیدگاه امام خمینی (س)

وحی الهی

وحی از دیدگاه امام خمینی (س)

وحی و مشتقات آن در معانی متفاوتی نظیر اشاره، الهام، نوشتن، تفهیم و القای پنهانی به کار رفته است. وجه مشترک تمام معانی، تفهیم و القای سریع و پنهانی است. وحی اصطلاحی در قرآن به معنای ارتباط خداوند با پیامبران و القای پیام تشریع به پیامبران به کار رفته است؛ گاهی وحی در معنای ارتباط خداوند با دیگر انسانها به غیر از وحی نیز اطلاق شده است.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
وهابیت از دیدگاه امام خمینی (س)

وهابیت

وهابیت از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از فرقه های افراطی اسلامی که در قرون اخیر به وجود آمده که با نظرات خلاف کتاب و سنت موجب مشکلات فراوانی در جوامع اسلامی شده، فرقه وهابیت است، از نامهای دیگری که وهابیان بر روی خود می گذارند و در دوره جدید تقریبا ابا دارند که نام وهابیت بر آنها گذارده شود و دوست دارند که از نامهای دیگر بر آنها استفاده شود سلفی می باشد و می گویند ما تابع یک شخص (محمدبن عبدالوهاب) نیستیم بلکه تابع یک مسلک فکری به نام سلفی گری هستیم.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
یهود از دیدگاه امام خمینی (س)

یهودیت

یهود از دیدگاه امام خمینی (س)

درباره ورود یهودیت به جزیرة العرب اقوالی مطرح است که از جمله؛ عده ای ورود آن ها را به دوران حضرت موسی (ع) می دانند، عده ای هم به ایام بخت النصر و عده ای هم ظهور دولت روم و حمله آنان به عبرانیان، یهودیان بسیاری ناگزیر از سکونت در یثرب، حجاز و یمن شدند، مربوط می دانند. و در نهایت قبایل یهود در عصر ظهور پیامبر اکرم (ص)، یکی پس از دیگری، مغلوب سپاه اسلام شدند، بسیاریشان کشته و بسیاری هم به سرزمین های دیگر کوچ کردند.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
جنس و فصل در نگاه امام خمینی (س)

جنس و فصل

جنس و فصل در نگاه امام خمینی (س)

جنس و فصل، از اصطلاحات منطق و فلسفه و از کلیات خمس است.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
فصل محصل در نگاه امام خمینی (س)

فصل محصل

فصل محصل در نگاه امام خمینی (س)

فصل محصل، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای عنوان بیانگرِ نقش فصل در تحصّل بخشی به جنس است.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
قضیه خارجیه در نگاه امام خمینی (س)

فقضیه خارجیه

قضیه خارجیه در نگاه امام خمینی (س)

قضیّه خارجیه، یکی از اصطلاحات علم منطق و عبارت است از قضیه ای که در آن حکم بر افراد عینی خارجی شده باشد.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
قضیه سالبه معدوله از دیدگاه امام خمینی (س)

قضیه سالبه معدوله

قضیه سالبه معدوله از دیدگاه امام خمینی (س)

قضیه سالبه معدوله، به معنای قضیه حملیه سالبه دارای موضوع و محمولِ از جنس الفاظ معدول و غیر محصَّل است.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
موجهات مرکبه در نگاه امام خمینی (س)

موجهات مرکبه

موجهات مرکبه در نگاه امام خمینی (س)

در بحث از ماده و جهت قضیه بیان می شود که هرگاه جهت خاصی برای یک قضیه ذکر شود آنرا قضیه موجهه می نامند.

دوشنبه, ۲۸ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
معنای انتظار در اصطلاح از دیدگاه امام خمینی (س)

انتظار فرج

معنای انتظار در اصطلاح از دیدگاه امام خمینی (س)

انتظار فرج در اصطلاح «مهدویّت»، به معنای چشم به راه بودن ظهور واپسین ذخیرۀ الهی و آماده شدن برای یاری او در برپایی حکومت عدل و قسط در سراسر گیتی است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۵
حقیقت انسان در دیدگاه امام خمینی (س)

انسان

حقیقت انسان در دیدگاه امام خمینی (س)

انسان اصلش از «إِنْسیان» است، زیرا لغت شناسان عربی، مصغّر آن را «اُنیسیانْ» دانسته اند. «یای» آخر در تصغیر بر وجود آن در اصل، دلالت می کند و به سبب کثرت استعمال، حذف شده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵۰
تفاوت اساسی انسان با حیوان از دیدگاه امام خمینی (س)

انسانیت

تفاوت اساسی انسان با حیوان از دیدگاه امام خمینی (س)

از ویژگی های انسان مومن داشتن انسانیت است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۵
اهم مذاهب از دیدگاه امام خمینی (س)

اهل حدیث

اهم مذاهب از دیدگاه امام خمینی (س)

عنوان پیروان یکی از دوگرایش فقهی در شیعه (اخباریان) مقابل اصولیان و همچنبن صاحبان یکی از دو گرایش اصلی فقهی در اهل سنت، مقابل اصحاب رأی و همچنین عالمان علم حدیث را اهل حدیث می گویند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۴۰
حقیقت ایمان از نگاه امام خمینی (س)

ایمان

حقیقت ایمان از نگاه امام خمینی (س)

ایمان از مفاهیم کانونی ادیان الهی از جمله اسلام می باشد که نقش تعیین کننده ای در سعادت انسان دارد.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۵
بداء از نگاه امام خمینی (س)

بداء

بداء از نگاه امام خمینی (س)

یکی از اصول کلامی معتزله اصل تفویض است. معتزله با این اصل، منکر جریان اراده خداوند در افعال اختیاری بندگان هستند اما در غیر افعال اختیاری نیز با انکار بداء، اراده خداوند را در تغییر امور، تکذیب می کنند. با روشن شدن حقیقت بداء، بطلان عقیده مخالفین از جمله معتزله مشخص می شود.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۳۰
برزخ از دیدگاه امام خمینی (س)

برزخ

برزخ از دیدگاه امام خمینی (س)

از دیدگاه قرآن و روایات، برزخ و قبر یک چیز است که گاهی از آن به عالم قبر و گاهی از آن به عالم برزخ یاد می شود. برزخ در لغت یعنی چیزی که حایل بین چیزی و چیز دیگر باشد. از این رو به جهانی که میان دنیا و آخرت واقع می شود برزخ اطلاق می گردد؛ چنان که در آیاتی از قران، برزخ بیانگر فاصله میان دو دریاست. برزخ در اصطلاح حکمت: به همان عالم مثال اطلاق می شود، زیرا عالم مثال حد فاصل بین عالم عقل و عالم ماده است. و در اصطلاح شریعت: فاصله میان مرگ تا قیامت کبری را گویند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۵
اهداف بعثت از دیدگاه امام خمینی (س)

بعثت

اهداف بعثت از دیدگاه امام خمینی (س)

بعثت در اصطلاح کلامی، به برانگیختن محمد بن عبدالله (ص) به پیامبری در سن چهل سالگی، از سوی خدا اطلاق می شود. طبق نقل مشهور امامیه، پیامبر (ص) حدود ۴۰ سال پس از رخداد اصحاب فیل، در ۲۷ رجب، و مجاور غار حرا به پیامبری مبعوث شدند. عربستان در دوران بعثت، شاهد آشفتگی های اخلاقی و اجتماعی و دینی بود، که از این عصر در منابع اسلامی به روزگار جاهلیت یاد می شود. از این رو، پیامبر از سوی خداوند برای هدایت انسان ها مبعوث شد تا مردم را از جهل و گمراهی نجات دهد. پیامبر مدتی مردم را پنهانی به دین اسلام دعوت می کردند، اما با نزول نخستین آیات از پیام وحی، پیامبر رسالت خویش را به صورت آشکارا آغاز نمود. بر همین اساس، ایشان نخست سران و بزرگان قریش را به اسلام دعوت کرد. حضرت علی (ع) نخستین مردی بود که دعوت ایشان را قبول کرد. در مورد نخستین آیاتی که بر پیامبر (ص) نازل شده و نیز شریعت ایشان قبل از بعثت، در منابع تاریخی اختلاف نظر وجود دارد.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
حقیقت بهشت و دوزخ از نگاه امام خمینی (س)

بهشت و دوزخ

حقیقت بهشت و دوزخ از نگاه امام خمینی (س)

در قرآن کریم به مسئله معاد و قیامت به دفعات اشاره شده و آیات زیادی در این مورد بیان گردیده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۱۵
ماهیت و حقیقت تجسم اعمال از نگاه امام خمینی (س)

تجسم اعمال

ماهیت و حقیقت تجسم اعمال از نگاه امام خمینی (س)

تجسم اعمال، بدین معناست که کردارهای نیک و بد آدمی پس از مرگ وی، در عالم برزخ و نیز در رستاخیز مجسم می گردند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۵
دیدگاه امام خمینی (س) در تفویض

تفویض (علم کلام)

دیدگاه امام خمینی (س) در تفویض

متکلمان در بحث از تفویض به معنای مذکور در احادیث، از جمله به مباحث تفویض تشریعی و تفویض خلق و رزق به ائمه و تفویض تکوینی، نظر داشته اند. گذشته از این، تفویض را به معنای دیگری آورده اند که در احادیث به کار نرفته، یعنی تفویضی که در مورد صفات خبریه مطرح است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰
تهذیب عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س)

تهذیب عرفانی

تهذیب عرفانی از دیدگاه امام خمینی (س)

تهذیب، اصطلاحی عرفانی و اخلاقی است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۵
توحید افعالی از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید افعالی (فلسفه)

توحید افعالی از دیدگاه امام خمینی (س)

منظور از توحید در افعال این است که خداوند در هیچ یک از افعال خود، محتاج یار و یاوری نیست و فاعل هر فعلی که از او سر میزند، منحصراً ذات واحد اوست. به عبارت دیگر، همان گونه که خداوند در ذات خود شریکی ندارد، در فاعلیت نیز هیچ گونه شریکی ندارد؛ «ماشأ اللّه لا قوّة إلاّ باللّه (کهف، ۳۹) هر چه خدا بخواهد، (همان می شود) نیرویی جز به (قدرت) خدا نیست».

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۵۰
معانی توحید ذاتی از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید ذاتی (فلسفه)

معانی توحید ذاتی از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید ذاتی، یعنی اعتقاد به اینکه ذات خداوند متعال یکتاست و شریکی در ذات برای او نیست. نه ترکیبی در درون ذاتش وجود دارد و نه خدای دیگری خارج از ذاتش می باشد. یک ذات بسیط و بدون ترکیب از اجزا و اعضا و هم چنین یگانه و بی شریک است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۵
نفی مغایرت صفات با ذات از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید صفاتی (فلسفه)

نفی مغایرت صفات با ذات از دیدگاه امام خمینی (س)

توحید صفاتی یعنی، اعتقاد به این که صفات خداوند عین ذات او و عین یک دیگرند؛و همان گونه که ذات او ازلی و ابدی است، صفات ذاتی او همچون علم و قدرت نیز ازلی و ابدی می باشد و این چنین نیست که این صفات، زائد بر ذاتش بوده و جنبه عارض و معروض داشته باشد، بلکه عین ذات اوست. به طور مثال، اگر می گوییم خدا عالم است، به این معنا نیست که علم خدا بر ذاتش عارض شده، بلکه به این معناست که خدا عین علم است؛ اما درباره موجودی مانند انسان، صفات علم و قدرت، خارج از ذات و حقیقت وجود او می باشد؛ زیرا در زمانی فاقد این صفات و در زمانی دیگر واجد آن ها می شود. از سوی دیگر، صفات خدا نیز از یک دیگر جدا نبوده، بلکه هر یک از صفات او عین دیگری است؛ یعنی حقیقت علم او غیر از قدرتش نیست؛ بلکه سراسر وجود او علم و قدرت و دیگر صفات ذاتی او می باشد و تمام صفات او عین یکدیگرند.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۴۰
دلایل جبرگرایان ونقد آنها از دیدگاه امام خمینی (س)

جبر

دلایل جبرگرایان ونقد آنها از دیدگاه امام خمینی (س)

جبر و اختیار یکی از بحث برانگیزترین و جنجالی ترین مباحث فکری بشر در افعالش می باشد. از زمانی که اندیشه بشر پیرامون جهان و نیز ماهیت خود شروع شد بحث جبر و اختیار یکی از ذهن مشغولی ها و دغدغه های عمده و اصلی او گردید. آیا انسان تحت فشار و جبر اراده یا اراده هایی ورای اراده خود اقدام به کاری می کند و به عبارتی دیگر افعال او تابع اراده ای غیر از اراده خود اوست، یا در کارهای خود مستقل است و افعال او تابع اراده خودش می باشد؟ موضوع جبر در مکاتب فکری گوناگون و با مضاف الیه های مختلف مطرح شده است که به همین دلیل پاسخ های گوناگونی به خود دیده است مانند: جبر تاریخی، جبر فلسفی، جبر کلامی و...

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۵
انواع جنت از دیدگاه امام خمینی (س)

جنت عرفانی

انواع جنت از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از واژه هایی که در عرفان به آن توجه شده است جنت می باشد و در مورد آن بحث شده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۳۰
حقیقت و چگونگی حشر از دیدگاه امام خمینی (س)

حشر

حقیقت و چگونگی حشر از دیدگاه امام خمینی (س)

حشر به معنای گرد آوردن خلایق، و از نام های قیامت است که دو بار در قرآن آمده است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۵
فضائل حضرت زهرا (س) از دیدگاه امام خمینی (س)

حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

فضائل حضرت زهرا (س) از دیدگاه امام خمینی (س)

حضرت فاطمه سلام الله علیها، دختر پیامبر اکرم (ص) و محبوب ترین فرد نزد رسول خدا بود. ایشان معصوم سوم و یکی از پنج بانوی قدسی جهان به شمار می رود. مشهورترین لقب آن حضرت «زهرا» است. کنیه ایشان ام ابیها بوده همچنین آن حضرت، دختر معصوم، همسر معصوم و مادر معصوم نیز هست. و سرانجام رحلت پدر بزرگوار، مظلومیت همسر، از دست رفتن حق، روح و جسم فاطمه را سخت آزرد و به شهادت رسید. بنابر وصیت خویش شبانه و به صورت پنهانی دفن گردید. به طوری که محل قبر شریفش نیز نامعلوم است.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۲۰
راه های خداشناسی از دیدگاه امام خمینی (س)

خداشناسی

راه های خداشناسی از دیدگاه امام خمینی (س)

یکی از مهم ترین مسائلی که بشر با آن مواجهه است خدا و خداشناسی است. اینکه انسان از کجا آمده است و به کجا می رود.

یکشنبه, ۲۷ آذر ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۵
صفحه 1 از 23 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | بعدی >