مروری بر سخنان حضرت امام درباره شوراهای شهر و روستا

مروری بر سخنان حضرت امام درباره شوراهای شهر و روستا

مملکت باید با دست خود مردم، با دست خود اشخاص، اداره بشود. و شهرها باید به توسط خودتان اداره بشود؛ توسط خودتان آباد بشود. ننشینید کنار بگویید که شورای شهر درست شد، و برویم کنار. شورای شهر خودش کاری نمی تواند. چند نفر آدمی است که مثل دیگران، ضعیف است و نمی تواند کاری بکند. تا همه با هم نباشند، همه با هم دست به هم ندهند، نمی شود این کارها انجام بگیرد

چهارشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ - ۹:۴۸
امام خمینی (ره) و استعمار، دیدگاهها و راهکارهای مبارزه با آن

شیخ حسین کورانی

امام خمینی (ره) و استعمار، دیدگاهها و راهکارهای مبارزه با آن

به نظر امام، سخن گفتن پیرامون خیزش امت، زمانی مفهوم دارد که این خیزش وبیداری، بر اساس خودکفایی ملت وتکیه بر امکانات خود به وجود آمده باشد، اما زمانی که برمبنای امکانات وتواناییهای بیگانگان بنا شده، یک اندیشۀ التقاطی خواهد بود. به طوری که پایه اصلی آنرا دیگران، یعنی بیگانگان تشکیل می دهند.

دوشنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
انواع سیاست در نگاه امام خمینی (س)

دکتر محمد حسن جمشیدی

انواع سیاست در نگاه امام خمینی (س)

امام خمینی نیز بر اساس نگرش خود نسبت به جهان هستی و جایگاه انسان در آن و نقشی که به او محول شده و هدفی که سیاست معطوف به آن است به تقسیم بندی یا بیان انواعی از سیاست می پردازد. انواع سیاست مورد نظر ایشان عبارت است از: 1ـ سیاست شیطانی؛ 2ـ سیاست حیوانی؛ 3ـ سیاست الهی.

دوشنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۰:۳۰
عملکرد سازمان های بین المللی در قبال جنگ ایران و عراق با تأکید بر بیانات امام خمینی(ره)

عملکرد سازمان های بین المللی در قبال جنگ ایران و عراق با تأکید بر بیانات امام خمینی(ره)

جنگ هشت ساله عراق علیه ایران یکی از مهم ترین تحولات بین المللی در عصر حاضر به شمار می رود، به گونه ای که نظام بین الملل نتوانست از آثار و پیامدهای آن مصون بماند و هر یک از بازیگران اصلی بین المللی به نوعی در آن دخیل و مؤثر بودند.

سه شنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۹۱ - ۹:۴
شرایط کاندیدای اصلح از دید امام خمینی(س)

شرایط کاندیدای اصلح از دید امام خمینی(س)

گر اصلح را انتخاب کردید، کاری اسلامی می کنید و این یک محکی است برای خودتان که تشخیص بدهید انتخاب برای اسلام است یا برای صلاح خودتان.

پنجشنبه, ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۸:۰
دموکراسی در گفتمان امام خمینی(س)

دکتر ابوالفضل هدایتی

دموکراسی در گفتمان امام خمینی(س)

از دیدگاه امام خمینی، دموکراسی شیوه ای متغیر از حکومت است- و نه حکومت مطلوب- که مؤلفه های اصلی آن منافاتی با اسلام ندارد بلکه چون اسلام همواره پاسخگوی نیازهای متنوع در هر عصر و زمانی است دموکراسی واقعی فقط در اسلام یافت می شود

یکشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴
توصیه امام به مسئولان: مردم را همراه خودتان نگه دارید

توصیه امام به مسئولان: مردم را همراه خودتان نگه دارید

براى خاطر حفظ یک کشورى، براى خاطر استقلال یک کشورى که باز یک قدرتهایى نیایند دوباره در کشور ما و بخواهند چه بکنند؛ باید مردم را نگه دارید. هر کدام در هرجا که هستید مردم را همراه خودتان نگه دارید. و مردم را با هم جوش بدهید... مردم ما واقعاً خوب اند. شاید نظیر ملت ایران در هیچ جا نباشد. ماها بدیم. آنها خیلى خوب اند.

شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۳
نسبت میان حق، تکلیف و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

نسبت میان حق، تکلیف و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(س)

در حوزۀ اندیشۀ سیاسی مسائلی چون حق، تکلیف، مسئولیت، حقوق و قانون از ارکان اساسی اندیشه به شمار رفته و مورد بحث بسیاری از اندیشمندان بزرگ بوده اند. اینگونه مسائل در نگرش امام خمینی(س) نیز دارای جایگاه مهمی است و لذا در جای جای مباحث خود به این موضوعات اشاره کرده اند.

پنجشنبه, ۰۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۸
شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) و کرامت انسانی

دکتر بهرام اخوان کاظمی

شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) و کرامت انسانی

به نظر می رسد که میان شخصیت و شیوه رهبری امام خمینی(س) با کرامات انسانی و رعایت آن، مطابقت و تعامل کامل وجود داشته و امام(س) به عنوان مصداق انسان کامل، نه رهبری کاریزماتیک، به منتهای حد، مراعی این کرامت ها بوده اند و به همین دلیل، رهبری ایشان واجد بیشترین تأثیر عمومی گشته است.

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸
جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

جایگاه مردم در نظام اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

از مجموعۀ رهنمودهاى ایشان چنین استنباط مى‏ شود که پس از اتکا و اتّکال به خدا، محور اصلى و نقش ‏آفرین در پیروزى انقلاب و شکل ‏گیرى حکومت اسلامى در ایران حضور و پشتیبانى مردم بوده است که امام همواره بر آن تأکید داشته ‏اند. امروز نیز که قویترین پشتوانه انقلاب و نظام همان مردمند بدون تردید حفظ وحدت و حضور دائمى آنها اصل مهم و کارساز در تداوم و بقاى نظام و انقلاب اسلامى خواهد بود.

سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۶:۳
نظر امام درباره تحجر در سیاست

نظر امام درباره تحجر در سیاست

عده ‏ای مقدس نمای واپس گرا، همه چیز را حرام می‏ دانستند و هیچ کس قدرت این را نداشت که در مقابل آنها قد علم کند. خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختی‏ های دیگران نخورده است.

شنبه, ۰۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۲
نقش مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

نقش مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)

امام خمینی(س) با ایمان و اطمینانی که به مردم داشت به نقش مؤثر و تعیین کننده مردم در حکومت معتقد بودند و در این چند سال رهبری و هدایت امور، ایشان به این مهم اهتمام وافری داشت.

سه شنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۱
مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی(س)

برگرفته از کتاب مردم سالاری دینی (1)

مردم سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی(س)

حکومت اسلامی بر مبنای عدل تشکیل می شود؛ حکومتها از جمله حکومت اسلامی باید تابع مردم باشند؛ حکومتها باید برای مردم باشند، نه مردم برای حکومتها؛ حکومت اسلامی، حکومتی است خدمتگزار، و وظیفه حکومت خدمت به مردم است؛ پیوند و رشته اتصال این اصول بر مبنای خدا محوری است؛ زیرا در حکومت الهی است که عدل معنی می شود. رضایت مردم اصلی است مورد قبول، و خدمت به مردم اصل و محور است؛ و اساس حکومت حقانیت می یابد، به این معنی که ارادۀ مردم، سرچشمۀ قدرت حکومت؛ و ارادۀ خداوند، سرچشمه مشروعیت و حقانیت حکومت می باشد.

شنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۹
سیرۀ سیاسی امام خمینی(س)

سیرۀ سیاسی امام خمینی(س)

امام خمینی معتقد به راه حق و عدل یعنی صراط مستقیم بود و در تمام دوران مبارزه هیچ گاه از مواضع اصلی خود عدول نکرد و علی رغم دشواریها و فراز و نشیبهای فراوانی که هر یک می توانست عاملی برای تغییر موضع و روی آوردن به سکوت یا سازش تلقی گردد، بر توحید و عدالت و ارزشهای متعالی انسان پای فشرد. چنین پایداری و استقامتی جز با ایمانی انقلابی و پویا به مبانی و حقایقی برتر از اقتضائات سیاسی و اجتماعی روز ممکن نیست.

شنبه, ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۵
امام خمینی: ما امریکا را زیر پا می گذاریم

امام خمینی: ما امریکا را زیر پا می گذاریم

تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامى را حفظ نکنید، نمى‏توانید در مقابل این قدرتها بایستید.

دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۳
توصیه امام به مسئولین: عبور از شعار و ورود به جرگه عمل

توصیه امام به مسئولین: عبور از شعار و ورود به جرگه عمل

مردم، مردم خوبی هستند. ما از مردم تشکر باید بکنیم، ما همه مرهون آنها هستیم. عمده این است که ما هم بتوانیم خدمت متقابل بکنیم و باید ما از مرحله لفظ و شعار بیرون برویم و به مرحله عمل برسیم

پنجشنبه, ۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۷:۰
معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

معرفی چند پژوهش پیرامون دیدگاه امام خمینی درباره توسعه سیاسی

توسعه سیاسی مورد نظر امام در حاکمیت قانون اسلامی و ایجاد جامعه ای که در آن قوانین اسلامی از فرد فرد افراد آن تا بالاترین رده های حاکمیت تسری یافته و در آن به نقش تربیتی انسان و تلاش برای ارتقای آن و نیز افزایش نظارت و دخالت افراد جامعه اعم از زن و مرد در تمامی مراحل تصمیم گیری و برخورداری از حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی در چارچوب قوانین اسلامی و تلاش در جهت ایجاد وحدت کلمه و مقصد در زیر پرچم توحید و توجه به وضع فقرا و مستضعفان معنا پیدا می کند.

سه شنبه, ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ - ۹:۴۵
مسئله قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی

معرفی چند پژوهش پیرامون

مسئله قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی

حضرت امام ضمن آنکه همانند سنت گرایان راس هرم سیاسی را از دسترس نظارت بیرون می داند، با تفکیک میان جایگاه ولی فقیه و نهاد دولت، به مانند نوگرایان، امکان نهادینه شدن قدرت سیاسی و نظارت بر آن را فراهم می سازد.

شنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ - ۱۴:۱۶
استراتژی دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س)

معرفی چند پژوهش پیرامون

استراتژی دفاعی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی(س)

با دقت در آثار و سیره حضرت امام خمینی و تعمق در بنیادهای اندیشه سیاسی آن بزرگوار، دو هدف عمده استراتژی دفاعی ایشان صیانت و حراست از دستاوردهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی و نفی سلطه بیگانگان از جهان اسلام و پاکسازی و کشورهای اسلامی از نفوذ سلطه جابرانه و قاهرانه آنان است

چهارشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۰:۵۰
چگونگی مواجهه امام خمینی(س) با جریان های افراطی

چگونگی مواجهه امام خمینی(س) با جریان های افراطی

اصول مشترک در همه این برخوردها، عدم تخطی از چارچوب قوانین، عدم اصالت افراد، صداقت و صراحت با ملت در انتقاد از ایشان و نادیده گرفتن مصلحت بینی های مصلحت اندیشان بوده است. در واقع مهمترین معیار برخورد ایشان با همه آن ها، مبانی و اصول اسلامی بوده که موجب طرد یا جذب ایشان شده است

دوشنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۶
سه رکن اخلاقی سیاست در اندیشه امام خمینی (س)

سه رکن اخلاقی سیاست در اندیشه امام خمینی (س)

نگاه اخلاقی به سیاست، ادامۀ همان سنتی است که ایشان در شرح چهل حدیث خود داشتند؛ یعنی اینکه اصلاح جامعه، از طریق اصلاح درون ممکن است و تنها با تهذیب نفس و نظارت مستمر بر خود، می توان جامعه ای صالح پدید آورد و سیاستی اصیل پی افکند.

چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۹:۳۸
بررسی رویکرد امام خمینی(س) در تعریف فقه حکومتی

بررسی رویکرد امام خمینی(س) در تعریف فقه حکومتی

حضرت امام(س) در مقیاس بالاتری از نظام فکر می کنند؛ «ولایت» در مقابل «ولایت» می بینند. ولایت باطل، در جهان انقلاب علمی، صنعتی و سیاسی ایجاد کرده است و در صدد نابودی اسلام است.

شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۲:۳۱
کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه ها و مکانیسم ها از منظر امام خمینی(س)

کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران، شاخصه ها و مکانیسم ها از منظر امام خمینی(س)

نظام سیاسی برای رشد و توسعه کارآمدی خود نیازمند آن است که شاخصه ها و مکانیسم های کارآمدی از منظر امام(س) را به دقت مطمح نظر قرار دهد و در جهت حل معضلات کشور در همه دوران ها، بدان اهتمام جدی داشته باشد.

شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۲ - ۹:۲۲
یازده توصیه امام به نمایندگان مجلس اول

یازده توصیه امام به نمایندگان مجلس اول

توصیه های یازده گانه امام خمینی به نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای اسلامی به مثابه منشور نمایندگی، راهبرد تکالیف آنان را تبیین می کند.

شنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۵:۱
سیاست از نگاه ملاصدرا و امام خمینی (س)

به مناسبت یکم خرداد روز بزرگداشت ملاصدرا؛

سیاست از نگاه ملاصدرا و امام خمینی (س)

ملاصدرا و امام خمینی معتقد هستند که اسلام آخرین و کامل ترین دین الهی است که فرامین آن به صورت مجموعه قوانین عبادی سیاسی، برای تنظیم امور معاش دنیا و سعادت آخرت نازل شده است؛ و برای اجرایی شدن فرامین الهی احتیاج به حکومتی اسلامی است که در صدر اسلام، پیامبر اکرم صلوات الله علیه در رأس آن حکومت قرار داشت.

جمعه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۴ - ۸:۲
امام: والله قسم من به بنی صدر رای ندادم

به مناسبت سالروز عزل بنی صدر

امام: والله قسم من به بنی صدر رای ندادم

تکروی ها و تصمیمات بنی صدر بخصوص در روزهای آغازین جنگ را اگر خیانت ندانیم، قطعا می توانیم بی کفایتی بنامیم. بی کفایتی های رییس جمهور در حوزه دفاعی چنان اوج گرفت که امام، عنوان فرماندهی کل را که به درخواست بنی صدر به وی تفویض کرده بود، از وی سلب کرد.

یکشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۹:۱۱
تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی(س) بر مبنای فهم نظریه های سیاسی توماس اسپرینگنز

تبیین نظریه حکومت اسلامی امام خمینی(س) بر مبنای فهم نظریه های سیاسی توماس اسپرینگنز

نگارنده در این تحقیق پس از ذکر خلاصه ای از چارچوب نظری اسپرینگنز به نقاط قوت و ضعف آن اشاره کرده و در ادامه پس از بیان مبانی نظری امام خمینی(س) به مشاهده وضع موجود و ریشه یابی بحران و همچنین ارائه راه حل از دیدگاه امام خمینی(س) پرداخته است.

یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۷
نکات مطرح شده در منشور برادری چه بود

نکات مطرح شده در منشور برادری چه بود

حضرت امام خمینی(س) ضمن برشماری ویژگی های گروه های مورد قبول نظام، ضرورت تضارب و تعاطی افکار و آرا، دشمن شناسی هوشمندانه، پرهیز از اختلاف، ضرورت بالا بردن ضریب تحمل عقیده مخالف و... بر پاکسازی مسیر رقابت ها از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط سفارش کرده اند.

دوشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۷