دیدار و گفتگوی سه تن از شخصیت های سیاسی آمریکا با امام خمینی در نوفل لوشاتو

دیدار و گفتگوی سه تن از شخصیت های سیاسی آمریکا با امام خمینی در نوفل لوشاتو

در این دیدار که دکتر ابراهیم یزدی نقش مترجم را عهده دار بود، حضرت امام خمینی به سه سؤال فالک در مورد سیاست خارجی حکومت شیعی، روش برخورد با گروه های چپ در جمهوری اسلامی و روش ترمیم خرابی های حاصل از تأثیر امپریالیسم فرهنگی بر روابط اجتماعی و فرهنگی مردم پاسخ دادند.

دوشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰
آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

آزادی های سیاسی از دیدگاه امام خمینی (س)

به نظر می رسد حضرت امام اصل تشکیل حکومت اسلامی را به یک معنا عالی ترین جلوۀ تحقق آزادی قلمداد می کند که کسانی که به دنبال آزادی هستند، وظیفه دارند که از آن نگهداری کنند. همچنین دیدگاههای ایشان دربارۀ آزادی با توجه به شرایط سیاسی دگرگون شده است، و این مسأله ای است که در شرایط فعلی می تواند برای جامعه ما درس آموز باشد

جمعه, ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۰
مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر

مقایسه کرامت انسان در اسلام و اعلامیه حقوق بشر

بر اساس جهان­ بینی اسلامی انسان آفریده و برگزیده خدا است و بر فطرت توحید سرشته شده است. به طور کلی اسلام کرامت را از حقوق خدادادی می­ داند. از سوی دیگر از دیدگاه اسلام از لوازم کرامت انسان تقوای فردی و اجتماعی است.

دوشنبه, ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹
ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (س)

سید داود ساجدی

ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (س)

اگر ادعای حکومت اسلامی را به معنای تنظیم امور جامعه بر اساس روشهایی مغایر و متفاوت با روشهای رایج می دانیم و معتقدیم که تنها در این صورت است که می توان از نظامی به نام «اقتصاد اسلامی» یا «سیاست و فرهنگ اسلامی» سخن به میان آورد، ناگزیر باید نتیجه گرفت که طراحی این نظامها، نه یک کار رفرمی، و نه یک عمل تعمیری و یا تألیفات است؛ بلکه فعالیتی بینانی است که حاصل آن تمدن و «نظم نوین» دیگری است متکی و مبتنی بر اعتقاد به حضرت حق، و فرامین او در جهت هماهنگ سازی رفتارهای فردی و اجتماعی به طرف او. و این مهمترین مسأله ای است که در فرمایشات حضرت امام تحت عناوینی نظیر «حاکمیت همه جانبۀ اسلام» و «ایجاد حکومت جهانی اسلام» و نیز «پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان» از آن یاد و بر تحقق آن تأکید شده است.

دوشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۲
نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

بتول امین جعفری

نقش زنان در اقتصاد از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد نقش تاریخی زن در اقتصاد بسیار است؛ چرا که زنان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل داده، می توانند نقش مؤثر و سازنده ای در اقتصاد کشور داشته باشند. به جرأت می توان گفت که بدون مشارکت زنان در اقتصاد، توسعه و سازندگی ممکن نیست،

پنجشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ - ۷:۰
رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

نظام جمهوری اسلامی ایران که قصد صدور ارزش ها و پیام انقلاب به دیگر کشورها را دارد تنها و تنها از طریق افزایش قدرت علمی خواهد توانست به این هدف دست یابد. این قدرت علمی محصول خودباوری، انسان سازی، تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، هم اندیشی متفکران، همنوایی با دیگر دانشگاه های اسلامی و امثالهم است.

شنبه, ۰۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

هدف نوسازی سیاسی امام خمینی رسیدن به یک نظام ایده آل سیاسی بود که هر چند وجوه مشترکی با دموکراسی غربی (یعنی حاکمیت مردم بر مردم) داشت اما به طور کامل بر دموکراسی غربی انطباق نداشت و این دو دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند و در واقع جمهوری اسلامی الگوی مستقلی را تشکیل می داد و در نوع خود منحصر به فرد بود که می توان از آن تحت عنوان الگوی نوسازی تأسیسی ـ تلفیقی یاد کرد.

جمعه, ۱۵ تیر ۱۳۹۷ - ۹:۳۴
موضوع و الزامات عدالت از دیدگاه امام خمینی (س)

دکتر محمد حسین جمشیدی

موضوع و الزامات عدالت از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی نه تنها بر اساس چنین نگرشی به عدالت و ارتباط آن با آزادی و اختیار انسان، مبارزه سرسختانه با هرگونه جبر و جباریت و استبداد و ستم و نفی حقوق بندگان را در سرلوحۀ زندگانی خود قرار داد بلکه بر حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه و نفی شکاف طبقاتی نیز اصرار داشت به گونه ای که با تکیه بر اصل حد وسط و نفی افراط و تفریط دیدگاه متوازنی در باب عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد مطرح ساخت.

یکشنبه, ۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱
 هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

دکتر علی محمد حاضری

هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

به نظر نگارنده ریشه بسیاری از کاستیها و نارساییهای تبیینهای انقلاب اسلامی، به این نکته بازگشت دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه انسان شناسی اومانیستی غرب و سرگذشت تاریخی آن و راهکارها و راه حلهایی که آن بینش و آن سرگذشت، اقتضا می کرده است به ناروا، به جامعه و فرهنگ ایران و افراد و اقشار مسلمان ایرانی تعمیم داده شده و رخداد عظیم انقلاب اسلامی بیش از آنکه در پرتو زمینه ها و هویت اندیشه ای ـ تاریخی Intellectual- historical Identityخود، ادراک شده باشد، در تطبیق با طرح عام انسان و جامعه غرب، تأویل شده است.

جمعه, ۰۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۳
کرامت انسان در سخن و سیرۀ امام علی (ع)

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم طباطبائی

کرامت انسان در سخن و سیرۀ امام علی (ع)

کرامت ذاتی انسان، هدیه الهی بر جامعه بشری است. این کرامت آغازین فراتر از شاخصه های بزرگی و بزرگ­زادگی متداول است که در مقابل دیدگان مردم قرار می گیرد. این والایی مربوط به جنسیت، دین، مذهب، قوم، ملیت، نژاد و فرهنگ خاصی نیست. نمودهای ارج نهادن این کرامت در سخن و سیرۀ امام علی (ع) فراوان به چشم می آید.

دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۰
دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

محمد منصورنژاد

دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

نسبت دین و توسعه با توجه به نوع قرائت و فهم دینی می تواند سه گزینه امتناع، امکان و بی ارتباطی باشد و قرائت امام خمینی از دین؛ امکان طرح بحث از میانی توسعه و تحقق مصادیق آن را می دهد.

سه شنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۴۸
اصول تربیت اسلامی و بیان نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی

اصول تربیت اسلامی و بیان نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی

ملت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان اگر بخواهند از دامهای شیطنت آمیز قدرتهای بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند، چاره ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال ندارند و این میسّر نیست جز با دست اساتید و معلمان متعهدی که در دبستانها تا دانشگاهها راه یافته آند.

شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۵
شهید مطهری و آینده جمهوری اسلامی

یادداشتی از عماد افروغ

شهید مطهری و آینده جمهوری اسلامی

دوشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
امام خمینی و فلسفه

رضا لک زایی

امام خمینی و فلسفه

دوشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله  علیها ـ مظهر انسان کامل

دکتر منظر سلطانی

«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ مظهر انسان کامل

انسان موجود متحرک است از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ غیب، تا فنا بر الوهیت؛ برای صدیقۀ طاهره این مسائل، این معانی حاصل است، از مرتبۀ طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است، حرکت معنوی، با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است.

دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۴۹
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعالیم عاشورایی امام خمینی(س)
سه شنبه, ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۹:۱۹
مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

محسن رضایی

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای مستعد و متخصص است، که نهایت مبارزه با جهل را دارند، و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند.

پنجشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵
نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی
چهارشنبه, ۲۰ دی ۱۳۹۶ - ۸:۱۳
در حقیقتِ انقلاب

اکبر جباری

در حقیقتِ انقلاب

انقلاب اسلامی ثمرۀ «سیر من الخلق الی الخلق بالحقّ» امام به عنوان مظهر انسان کامل امت عصر خویش بود. او در این سفر نهایی از اسفار خود، جز به هدایت و سعادت خلق و عافیت دنیوی و اخروی ایشان نمی اندیشید. توجه و تأکید آن حضرت به مسئولان امور جهت تأمین آسایش و امنیت مردم، از همین حقیقت ناشی می شد. انسان کامل، مشعل فروزان حق است که در میان خلق می سوزد و از نور وجود خود، صراط مستقیم بندگان خدا را روشنایی می بخشد.

چهارشنبه, ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۳:۶
درس گرفتن از عاشورا

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی

درس گرفتن از عاشورا

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۴
اسرائیل از نگاه پست صهیونیست ها
جمعه, ۲۴ آذر ۱۳۹۶ - ۱۸:۹
 انقلاب اسلامی پرتوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی
دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶ - ۱۱:۹
توسعه، فرهنگ و دیدگاههای امام خمینی (س)

قربانعلی دری نجف آبادی‏

توسعه، فرهنگ و دیدگاههای امام خمینی (س)

شنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۸
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4