ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (س)

سید داود ساجدی

ضرورت و فرآیند ساخت نظام اقتصاد اسلامی بر اساس رهنمودهای امام خمینی (س)

اگر ادعای حکومت اسلامی را به معنای تنظیم امور جامعه بر اساس روشهایی مغایر و متفاوت با روشهای رایج می دانیم و معتقدیم که تنها در این صورت است که می توان از نظامی به نام «اقتصاد اسلامی» یا «سیاست و فرهنگ اسلامی» سخن به میان آورد، ناگزیر باید نتیجه گرفت که طراحی این نظامها، نه یک کار رفرمی، و نه یک عمل تعمیری و یا تألیفات است؛ بلکه فعالیتی بینانی است که حاصل آن تمدن و «نظم نوین» دیگری است متکی و مبتنی بر اعتقاد به حضرت حق، و فرامین او در جهت هماهنگ سازی رفتارهای فردی و اجتماعی به طرف او. و این مهمترین مسأله ای است که در فرمایشات حضرت امام تحت عناوینی نظیر «حاکمیت همه جانبۀ اسلام» و «ایجاد حکومت جهانی اسلام» و نیز «پایه ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان» از آن یاد و بر تحقق آن تأکید شده است.

دوشنبه, تير 24, 1398 10:22
رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

رسالت و نقش دانشگاه در قبال فرهنگ و فرهنگ سازی از منظر امام خمینی(س)

نظام جمهوری اسلامی ایران که قصد صدور ارزش ها و پیام انقلاب به دیگر کشورها را دارد تنها و تنها از طریق افزایش قدرت علمی خواهد توانست به این هدف دست یابد. این قدرت علمی محصول خودباوری، انسان سازی، تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه، هم اندیشی متفکران، همنوایی با دیگر دانشگاه های اسلامی و امثالهم است.

شنبه, مرداد 06, 1397 11:48
تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

تثبیت الگوی سیاسی جمهوری اسلامی

هدف نوسازی سیاسی امام خمینی رسیدن به یک نظام ایده آل سیاسی بود که هر چند وجوه مشترکی با دموکراسی غربی (یعنی حاکمیت مردم بر مردم) داشت اما به طور کامل بر دموکراسی غربی انطباق نداشت و این دو دارای تشابهات و تعارضات خاصی بودند و در واقع جمهوری اسلامی الگوی مستقلی را تشکیل می داد و در نوع خود منحصر به فرد بود که می توان از آن تحت عنوان الگوی نوسازی تأسیسی ـ تلفیقی یاد کرد.

جمعه, تير 15, 1397 9:34
موضوع و الزامات عدالت از دیدگاه امام خمینی (س)

دکتر محمد حسین جمشیدی

موضوع و الزامات عدالت از دیدگاه امام خمینی (س)

امام خمینی نه تنها بر اساس چنین نگرشی به عدالت و ارتباط آن با آزادی و اختیار انسان، مبارزه سرسختانه با هرگونه جبر و جباریت و استبداد و ستم و نفی حقوق بندگان را در سرلوحۀ زندگانی خود قرار داد بلکه بر حمایت از محرومان و مستضعفان جامعه و نفی شکاف طبقاتی نیز اصرار داشت به گونه ای که با تکیه بر اصل حد وسط و نفی افراط و تفریط دیدگاه متوازنی در باب عدالت توزیعی در حوزه اقتصاد مطرح ساخت.

یکشنبه, تير 03, 1397 10:31
 هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

دکتر علی محمد حاضری

هویت تاریخی و انسان شناسی انقلاب

به نظر نگارنده ریشه بسیاری از کاستیها و نارساییهای تبیینهای انقلاب اسلامی، به این نکته بازگشت دارد که آگاهانه یا ناآگاهانه انسان شناسی اومانیستی غرب و سرگذشت تاریخی آن و راهکارها و راه حلهایی که آن بینش و آن سرگذشت، اقتضا می کرده است به ناروا، به جامعه و فرهنگ ایران و افراد و اقشار مسلمان ایرانی تعمیم داده شده و رخداد عظیم انقلاب اسلامی بیش از آنکه در پرتو زمینه ها و هویت اندیشه ای ـ تاریخی Intellectual- historical Identityخود، ادراک شده باشد، در تطبیق با طرح عام انسان و جامعه غرب، تأویل شده است.

جمعه, تير 01, 1397 16:23
کرامت انسان در سخن و سیرۀ امام علی (ع)

حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم طباطبائی

کرامت انسان در سخن و سیرۀ امام علی (ع)

کرامت ذاتی انسان، هدیه الهی بر جامعه بشری است. این کرامت آغازین فراتر از شاخصه های بزرگی و بزرگ­زادگی متداول است که در مقابل دیدگان مردم قرار می گیرد. این والایی مربوط به جنسیت، دین، مذهب، قوم، ملیت، نژاد و فرهنگ خاصی نیست. نمودهای ارج نهادن این کرامت در سخن و سیرۀ امام علی (ع) فراوان به چشم می آید.

دوشنبه, خرداد 21, 1397 11:10
انقلاب فرهنگی؛ جنبشی برای ایجاد تحول در نظام دانشگاهی
یکشنبه, ارديبهشت 30, 1397 10:47
دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

محمد منصورنژاد

دین و توسعه : با تأکید بر قرائت امام خمینی از دین

نسبت دین و توسعه با توجه به نوع قرائت و فهم دینی می تواند سه گزینه امتناع، امکان و بی ارتباطی باشد و قرائت امام خمینی از دین؛ امکان طرح بحث از میانی توسعه و تحقق مصادیق آن را می دهد.

سه شنبه, ارديبهشت 18, 1397 14:48
اصول تربیت اسلامی و بیان نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی

اصول تربیت اسلامی و بیان نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی

ملت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان اگر بخواهند از دامهای شیطنت آمیز قدرتهای بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند، چاره ای جز اصلاح فرهنگ و استقلال ندارند و این میسّر نیست جز با دست اساتید و معلمان متعهدی که در دبستانها تا دانشگاهها راه یافته آند.

شنبه, ارديبهشت 15, 1397 15:25
شهید مطهری و آینده جمهوری اسلامی

یادداشتی از عماد افروغ

شهید مطهری و آینده جمهوری اسلامی

دوشنبه, ارديبهشت 03, 1397 18:19
امام خمینی و فلسفه

رضا لک زایی

امام خمینی و فلسفه

دوشنبه, ارديبهشت 03, 1397 13:22
«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله  علیها ـ مظهر انسان کامل

دکتر منظر سلطانی

«زن و عرفان» حضرت فاطمه زهرا ـ سلام الله علیها ـ مظهر انسان کامل

انسان موجود متحرک است از مرتبۀ طبیعت تا مرتبۀ غیب، تا فنا بر الوهیت؛ برای صدیقۀ طاهره این مسائل، این معانی حاصل است، از مرتبۀ طبیعت شروع کرده است، حرکت کرده است، حرکت معنوی، با قدرت الهی، با دست غیبی، با تربیت رسول الله (ص) مراحل را طی کرده است تا رسیده است به مرتبه ای که دست همه از او کوتاه است.

دوشنبه, بهمن 30, 1396 13:49
جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تعالیم عاشورایی امام خمینی(س)
سه شنبه, بهمن 03, 1396 9:19
مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

محسن رضایی

مبانی الگوی جامع توسعۀ اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)

مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی، توسعۀ مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای مستعد و متخصص است، که نهایت مبارزه با جهل را دارند، و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگه دارند.

پنجشنبه, دي 21, 1396 10:15
نکات اساسی در تعلیم و تربیت اسلامی
چهارشنبه, دي 20, 1396 8:13
در حقیقتِ انقلاب

اکبر جباری

در حقیقتِ انقلاب

انقلاب اسلامی ثمرۀ «سیر من الخلق الی الخلق بالحقّ» امام به عنوان مظهر انسان کامل امت عصر خویش بود. او در این سفر نهایی از اسفار خود، جز به هدایت و سعادت خلق و عافیت دنیوی و اخروی ایشان نمی اندیشید. توجه و تأکید آن حضرت به مسئولان امور جهت تأمین آسایش و امنیت مردم، از همین حقیقت ناشی می شد. انسان کامل، مشعل فروزان حق است که در میان خلق می سوزد و از نور وجود خود، صراط مستقیم بندگان خدا را روشنایی می بخشد.

چهارشنبه, آذر 29, 1396 13:6
درس گرفتن از عاشورا

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی

درس گرفتن از عاشورا

سه شنبه, آذر 28, 1396 11:4
 انقلاب اسلامی پرتوی از افکار عرفانی و فلسفی امام خمینی
دوشنبه, آذر 13, 1396 11:9
توسعه، فرهنگ و دیدگاههای امام خمینی (س)

قربانعلی دری نجف آبادی‏

توسعه، فرهنگ و دیدگاههای امام خمینی (س)

شنبه, آبان 13, 1396 14:28
احیاءِ نگرشی کلامی به رابطۀ امام و مردم
دوشنبه, شهريور 13, 1396 15:41
مروری بر اندیشه جدایی دین از سیاست و نقش امام در احیای پیوند دین و سیاست

محمد علی برزنونی

مروری بر اندیشه جدایی دین از سیاست و نقش امام در احیای پیوند دین و سیاست

دین و مذهب به عنوان کهن ترین و اثرگذارترین نهاد اجتماعی در تاریخ بشری در همۀ نهادهای فرهنگی و اجتماعی بشر و از جمله در مقوله «سیاست» و تحولات سیاسی - تاریخی اثر گذار بوده است.

چهارشنبه, شهريور 08, 1396 12:4
صفحه 1 از 4 1 | 2 | 3 | 4