مجله نوجوان 61 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 61 صفحه 11

قران از دیدگاه امام قرآن مجید و سنت، شامل همۀ دستوارت و احکامی است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد . در کافی فصلی است به عنوان «تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است» و «کتاب» یعنی قرآن، تبیان کلّ شی است. و روشنگر همه چیز و همۀ امور است . امام سوگند یاد می کند طبق روایات که تمام آنچه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست و در این شکی نیست . ولایت فقیه ، چاپ دهم ، ص 29 امام در سنگر نماز حضرت امام به انجام نماز جماعت بسیار مقیّد بودند و همواره در آن شرکت می کردند . چه به صورت مأموم، در زمانی که بزرگانی چون مرحوم آقای خوانساری نماز را اقامه می کردند و امام به نماز ایشان تشریف می بردند و چه به عنوان امام. به گونه ای که در دوران مبارزه؛ نماز جماعت جزو برنامه های ایشان قرار داشت و بیشتر وقتها در همان منزل شخصی امام مخصوصا موقع مغرب و عشا نماز جماعت به امامت ایشان تشکیل می شد . افراد فاضل و مؤمن نیز از موقعیت کمال استفاده را کرده، فضای منزل امام را با حضور خود پر می کردند. صادق خلخالی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 61صفحه 11