مجله نوجوان 187 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 187 صفحه 26

پرفسور بالتازار لیلا بیگلری ادیسون دیگه کیه؟! پیل بغدادی در سال 1330 خورشیدی، باستان شناس آلمانی ویلهلم کونیک و همکارانش در نزدیکی تیسفون ابزارهایی از دوران اشکانیان را یافتند. پس از بررسی معلوم شد که این ابزارها پیلهای الکتریکی هستند که به دست ایرانیان در دوران اشکانیان ساخته شده و به کار برده می­شده­اند. او این پیلهای تیسفون را باطری بغدادی نامید. اکتشاف این اختراع ایرانیان، به اندازه­ای تعجب و شگفتی جهانیان را برانگیخت که حتی برخی از دانشمندان اروپایی و امریکایی این اختراع ایرانیان را به موجودات فضایی و ساکنان فراهوشمند سیارات دیگر که با بشقابهای پرنده و کشتیهای فضایی به زمین آمده بودند، نسبت دادند و آن را فراتر از دانش اندیشمندان و پژوهشگران ایرانی دانستند. برای ایشان پذیرفتنی نبود که ایرانیان 1500 سال پیش از گالوای ایتالیایی (1786 میلادی) پیل الکتریکی را اختراع کرده باشند. ایرانیان از این پیلهای الکتریکی جریان برق تولید می­کردند و از آن برای آبکاری اشیای زینتی سود می­جستند اما در پهنۀ دریانوردی، ایرانیان از این اختراع جهت آبکاری ابزارهای آهنی در کشتی و جلوگیری از زنگ زدن و تخریب آنها استفاده می­کردند. کشتی­سازی فرهنگ فنی و مهندسی ایرانیان از دیدگاه دریانوردی و کشتی­سازی بسیار غنی و پربار است. آبهای نیلگون دریای پارس، دریای مکران (عمان) و اقیانوس هند، همچنین رودخانه­های جنوب­غربی ایران، از دیرباز پهنۀ دریانوردی و دریاپویی ایرانیان بوده است. در شاهنامۀ فردوسی، چندین بار از کشتی­سازی و کشتی­رانی

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 187صفحه 26