مجله نوجوان 233
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 233

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوانان سال پنجم شماره 21 پیاپی 233 14 شهریور 1388 قیمت 400 تومان در این شماره می خوانید : *داناترین کودک * هم نفس بهار * ندای آسمانی * رمضان در فرهنگ مردم * جودو * ضربات پنالتی * سرگذشت یک هنر کهنسال * غار میر ملاس *جدول عمومی * فشار روانی در نوجوانان *تفنگ *شب قدر روز مسابقه

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 233صفحه 1