مجله نوجوان 233 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 233 صفحه 34

شب قدر "شب قدر" واژه ای قرآنی است . این شب در قرآن ، در سوره قدر ، با صفت "مبارکه" یاد شده و بهتر از هزار ماه دانسته شده است ."انا انزلنه فی لیله مبارکه ، لیله القدر خیر من الف شهر" (ما قرآن را در شب مبارک فرو فرستادیم . شب قدر از هزار ماه برتر است .) در شب قدر ، همه امورات عالم اندازه گیری می شود و به تصویب حجت خدا در هر زمان می رسد . دقیقاً معلوم نیست شب قدر کدام شب است : گروهی آن را در طول سال محتمل می دانند و گروهی در ماه رمضان . گروهی یکی از 12 شب آخر این ماه و گروهی یکی از شب های بیست و یکم ، بیست و سوم و نوزدهم ماه رمضان را شب قدر می دانند . شیعیان نیز عموماً شب بیست و سوم را شب قدر می دانند . این شب دارای اعمال فراوانی است که در کتب دعایی مذکور است . خوابیدن در شب قدر مذموم و شب زنده داری در آن مستحب است . بنابر روایات ، روز قدر هم به اندازه شب قدر ارجمند است . دعا و استغفار در شب قدر وظیفه دانسته شده است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر دعا در آن و طلب عافیت از خداوند تأکید فرموده است . دوست نوجوانان سال پنجم / شماره 21 پیاپی 233 / 14 شهریور 1388

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 233صفحه 34