مجله نوجوان 237 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 237 صفحه 2

ای زیبا ای همه ی هستی ای از تو ، همه ی هستی جز تو ، به که رو آریم ! ای مهربانترین ، با شکوه ، بی همتا بی نیاز ، . . . . در همه حال و همه جا به تو پناه می آوریم .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 237صفحه 2