مجله نوجوان 237 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 237 صفحه 3

بسم الله الرحمن الرحیم 4 اول سلام 5 او دزدها را می شناخت 8 آفتاب مهربانی 10 سفر به صفر ! 14 طنز 17 یک یادگاری ناب 20 امام ؛ در سایه ی خیال 22 از لابلای کتاب ها 23 مرد سنگتراش پرواز پروانه 24 روستای سلخ ، قشم 24 نقل و نمک 28 در انتظار مهمان و ورزشی 237 دوست نوجوانان دوهفته نامه نوجوانان ایران سال پنجم شاره 25 ، پیاپی 237 (دوره جدید) نیمه اول دی 1388 ، قیمت 400 تومان صاحب امتیاز : موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسئول : مهدی ارگانی سر دبیر : حسن احمدی مدیر هنری : کبری ابراهیمی تلفن : 22290191 - 5 توزیع وامور مشترکین : محمدرضا ملازاده تلفن : 66706833 فکس : 66712211 نشانی مجله : تهران خیابان شهید باهنر - خیابان یاسر ، خیابان سوده ، نبش شمیرا ، کد پستی 1977663613 موسسه تنظیم و نشر آثار اما م(ره) روابط عمومی ، دوست نوجوانان

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 237صفحه 3