مجله کودک 136 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 136 صفحه 24

«زمانی مرد عارفی بود که به پایان عمرش نزدیک می شد. او با خودش خلوت کرد و از هر چه و هر کس که دوست داشت کناره گرفت تا بین او و خدایش مانعی نباشد. تنها مانع بچه کوچکی در خانواده اش بود که مرد به او علاقه زیادی داشت و این علاقه نمی گذاشت تمام وجودش خالی شود و به خدا برسد». انالله و انا الیه رجعون، روح خدا به ملکوت اعلی پیوست برنامه تلویزیونی ادواردو مورد ایران در اوایل انقلاب در ایتالیا تبلیغات شدیدی علیه ایران و انقلاب اسلای به راه افتاده بود. ادواردو با شبکه اول تلویوزیون ایتالیا صحبت کرد وبا یک تیم تلویزیونی عازم کشورهای اسلامی شد. آنها درباره اسلام تحقیق کردند و فیلم مستندی نیز در این خصوص ساختند. این فیلم از شبکه یک تلویزیون ایتالیا هم پخش شد. بعد از آن هم او و یک خبرنگار در یک میز گرد درباره این فیلم شرکت کردند. پس از کشته شدن او خانواده اش تمام فیلم های مربوط به او را یک جا خریداری کردند و از آرشیو تلویزیون ایتالیا بیرون بردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 136صفحه 24