مجله کودک 136 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 136 صفحه 37

امام موسی صدر از آن هنگام دیگر اثری از او در میان نیست. امام موسی صدر از شاگردان و علاقمندان خاص امام خمینی (ره) بود. پس از امام موسی صدر هر چند جای او در بین مسلمانان شیعه لبنان خالی بود اما پرتو نور وجود امام (ره) همیشه گرمابخش و روشنایی دهنده شیعیان لبنان بوده است. آنها در مبارزات خود علیه رژیم اشغالگر قدس همواره از نیروی فرهنگی و فکری ایرانیان بهره برده اند. «حزب الله لبنان» که مبارزان قهرمانانه ای را علیه رژیم صهیونیستی انجام می دهد بر همین اساس شکل گرفته است. لبنانی ها به همراه حزب الله در سال 1364 هجری شمسی موفق شدند صهیونیست ها را که در فکر تصرف کامل و دائمی لبنان بودند مجبور به ترک لبنان کنند. شیعیان جنوب لبنان دره بقاع جبل عامل بعلبک و دهها نقطه دیگر در لبنان از دوستداران و عاشقان ایران و امام هستند. بیروت پایتخت لبنان امام موسی صدر معبد بعلبک معبد بعلبک از زاویه ای دیگر ادواردو در سال آخر زندگی اش.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 136صفحه 37