مجله کودک 451 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 451 صفحه 6

خادم مسجد محمدحسن حسینی باز جارو زد چمن را برگها را بُرد با خود سرو گفت: الله اکبر باز هم وقت اذان شد  بهار و مریوان (کردستان)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 451صفحه 6