مجله کودک 20 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 20 صفحه 26

عقربها اگر گوشه گیر نبودند... لا به­لای شکاف درهای چوبی قدیمی در گوشه و کنار کمدهای ترک­خورده چوبی، شاید احتمال حضور این جانور سمّی وجود داشته باشد. البته اگر منطقه آب و هوایی، گرم وخشک باشد. عقربها از خانودۀ عنکبوتیان هستند. رطیل­ها با ظاهر پشم­آلودشان هم جزو همین خانواده هستند. عقربها جاندارانی گوشه­گیر هستند. معمولاً از آنها رفت و آمد زیادی دیده نمی­شود. عقربها «شکارچیان شب» نام دارند. روزها در کنج دیوارها و شکاف درهای چوبی زندگی می­کنند و با تاریک شدن هوا از مخفیگاه خود خارج می­شوند. آنها جاندارانی همنوع خوارند! یعنی اگر چیزی برای خودن پیدا نکنند، یکدیگر را می­خورند! بیشتر عقربها، بخصوص عقرب سیاه زهری دارند که ابتدا باعث فلج شدن طمعه می­شود. این سم دستگاه عصبی قربانی را از کار می­اندازد و او را فلج می­کند. این موجودات دوست نداشتی، زنده­زا هستند. یعنی بچّه­های خود را به صورت تخم رها نمی­کنند، بلکه با زنده­زایی آنها را به دنیا می­آورند. نمی­توان مطمئن شد که آنها فرزند خود را بزرگ کنند، زیرا همان طور که گفتیم، آنها همنوع خوارند، حتّی اگر فرزند خودشان باشد! رطیل­ها هم از همین خانواده هستند. اما تعدادی از آنها سمّی نیستند و فقط ظاهر آنها ترسناک است.این دو جاندار در چرخۀ حیات و زندگی تاثیر دارند و اگر نباشند، چرخۀ زندگی جاندارن دچار اشکال می­شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 20صفحه 26