مجله کودک 287 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 287 صفحه 6

نمره بیست ناصر کشاورز من امروز از ریاضی گرفتم نمره ی هفت دوباره آبرویم میان بچه ها رفت نمی دانم چرا نیست حواسم توی درسم من از درس ریاضی چرا باید بترسم ؟ تابلوی نقاشی از تاجگذاری شارلمانی در عید کریسمس سال 800 میلادی به دست پاپ "لئوی سوم"

مجلات دوست کودکانمجله کودک 287صفحه 6