مجله کودک 02 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 02 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان در این شماره می خوانید: 4 د مثل دوست: مهر امسال 6 قصه دوست: خانه ای برای جن کوچولو 9 یاد دوست: هدیه ای برای همسایه 10شعر دوست: همیشه مهربان است 12گزارش دوست: فرهنگسرایی به نام کودک14 لبخند دوست: زنگ انشا، قصه های مدرسه 16 کتاب دوست17 قصه مصور 21 ورزش دوست 22دیدار دوست: بیوک ملکی(شاعر) 24قصه دوست: ماجرای بچه های جنگل 27 داستان دوست: انگشت ماستی 28آینه دوست: قصه ای از یک مادربزرگ 30 دانش دوست: نامه های علمی، خودتان آشپزی کنید32 جدول دوست34 بازی دوست: اقوام ایرانی دوست کودکان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسوول : مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء مدیر هنری: حسین نیلچیان تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی: نادیا علاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا دبیر بخش ادبی: مرجان کشاورزی آزاد دبیر بخش علمی و سرگرمی: سیامک سرمدی دبیر بخش خبر و گزارش: زهرا سادات موسوی مسئول عکس: امیر محمد لاجورد لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان یاسر، خیابان سوده، شماره 5، موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، طبقه ششم، تلفن:2280873

مجلات دوست کودکانمجله کودک 02صفحه 2