مجله کودک 02 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 02 صفحه 13

فرهنگسرا صحبت کنم. سراغ رییس فرهنگسرا را از مسئول دفترشان میگیرم. آقای حموله(مسئول دفتر) میگوید: ایشان در میان بچهها هستند. به طبقه پایین میروم و بالاخره رییس فرهنگسرا را کنار کلاس گل بازی پیدا میکنم. یک مدیر فرهنگسرا هم در چنین موقعیتی به یاد خاطرات کودکیاش میافتد. از او در مورد جشن پایانهفته میپرسیم. میگوید:«به خاطر این که شادی را حق بچهها میدانیم، ولی این فرصت به خاطرگرفتاری خانوادهها کمتر پیش میآید، تصمیم گرفتیم هر پنجشنبه این فرصت را در اختیار خانوادهها قرار دهیم تا با کمترین هزینه، پنجشنبه ی به یاد ماندنی برای اعضای خانواده خود بسازند.» استقبال خانوادهها چه طور بوده؟ نیاز به پرسش نیست خودتان ازدحام جمعیت را در اینجا مشاهده میکنید برنامه گسترش این برنامه را در نقاط مختلف داریم که به زودی نحوه آن را هم اعلام خواهیم کرد. نشانی اینجا را بفرمایید خیابان شریعتی - روبهروی خیابان کلاهدوز (دولت) خیابان امامزاده - فرهنگسرای کودک،برنامه جشن پنجشنبهها هر هفته از ساعت 18 تا 22 برقرار است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 02صفحه 13