مجله کودک 11 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 11 صفحه 2

یک تکه بلور بچه دیوی، بعد از شنیدن قصه­های مادربزرگ تصمیم می­گیرد که به زمین بیاید و با رستم بجنگد. او می­خواهد انتقام همۀ دیوهایی را که از رستم و امیر ارسـلان و دیگر پهلوانان شکست خورده­اند بگیرد. پـس به زمیـن می­آید و ... داستان یک تکه بلور را خانم مرجان کشاورزی آزاد نوشته و آقای علی مفاخری هم تصاویر آن را نقاشی کرده است. این کتاب از سوی انتشارات شباویز چاپ و منتشر شده است. ایستگاه میر از تعدادی نوجوان از سراسر جهان که در المپیادهای علمی رتبۀ اول را کسب کرده­اند، برای طرح «دوباره سازی کرۀ زمین» دعوت شده است. جمع بچه­ها و ماجراهایی که پیش رویشان قرار می­گیرد، موضوع داستان جذاب ایستگاه میر است. این کتاب را خانم ویولت رازق پناه نوشته است و انتشارات«آینۀ آثار» آن را با قیمت600تومان چاپ و منتشر کرده است. بارون می­آد، شر شر «آشی که ننه سوسکه پخت» و «هاجر عروسی داره» نام دو داستان شیرین و جذاب این کتاب است که خانم شکوه قاسم نیا نویسنده آن و خانم نیلوفر میرمحمدی هم تصویرگر آن است. کتاب « بارون می­آد شر شر» از سوی نشر پیدایش و با قیمت 150تومان چاپ و منتشر شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 11صفحه 2