مجله کودک 11 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 11 صفحه 32

بزرگترها این دفعه را حتماً اجازه بدهند از این شماره صفحه تازه­ای را به صفحه­های مجله اضافه کردیم. اسم این صفحه را گذاشته­ایم «جهان دوست». قصد داریم تا آنجـایی که می­توانیم از همـه بچه­های جهان؛ از امیدها، خنده­ها، آداب ورسوم، شاید بعضی­وقتها هم از غصه­های این بچه­ها برایتان بنویسیم و عکس و تصویر چاپ کنیم. متأسفانه غم و غصه­های بچه­های جهان هم مثل بزرگترها زیاد است. کارشناسان می­گویند، هرگاه دو کشور دچار مشکلات مختلف می­شوند مثلاً با هم جنگ می­کنندیامشکل­اقتصادی و سیاسی پیدا می­کنند اولین قربانیان این مشکلات کودکان هستند. حتماً ناراحت می­شوید وقتی بدانید که سالانه هزاران کودک فلسطینی به دست سربازان اسرائیلی کشته می­شوند. با این که از حدود 50 میلیون آواره در سراسر جهان، نیمی از آنها کودک هستند. ناراحت کننده است وقتی بشنوید حدود 1 میلیون کودک در جهان سرپرست و پدر و مادری ندارند. اما همه خبرها هم بد و ناراحت کننده نیست. کودکان تا دنیا دنیاست، پیام­آور گـل و لبخند و شادی و امید هستند. شادابی و نشاط با نام کودک معنی پیدا می­کند؛ به شرط آنکه بعضی بزرگترها اجازه دهند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 11صفحه 32