کتاب دین و قرض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

کتاب دین و قرض

کتاب دین و قرض

‏دین، مالی است کلی که در ذمّۀ شخصی برای شخص دیگر به سببی از اسباب، ثابت‏‎ ‎‏است. و به کسی که ذمّه اش به آن مشغول (و بدهکار) است، «مدیون» و «مدین» و به‏‎ ‎‏دیگری (که طلبکار است) «دائن» و «غریم» گفته می شود. و سبب آن یا قرض کردن است،‏‎ ‎‏و یا امور اختیاری دیگری است؛ مانند این که آن مال کلی در سلم، مبیع و یا در نسیه، ثمن و‏‎ ‎‏یا در اجاره، اجرت و یا در ازدواج، صداق و یا در خلع، عوض قرار داده شود و غیر این ها.‏‎ ‎‏و یا (سبب آن) امور غیر اختیاری و قهری است؛ مانند آنچه که در موارد ضمانات و نفقۀ‏‎ ‎‏زوجۀ دائم و مانند این ها می باشد. و دین احکام مشترکی دارد و احکامی که اختصاص به‏‎ ‎‏قرض دارد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 733