کتاب حج
احکام حج
گفتاری دربارۀ حج مستحبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

گفتاری دربارۀ حج مستحبی

گفتاری دربارۀ حج مستحبی

مسأله 1 ـ‏ برای کسی که شرایط (حج) از قبیل بلوغ و استطاعت و غیر این ها را ندارد،‏‎ ‎‏مستحب است هر وقت که ممکن شود حج نماید و همچنین است کسی که حج واجبش را‏‎ ‎‏انجام داده باشد. و تکرار حج بلکه انجام آن در هر سال مستحب است، بلکه ترک حج در‏‎ ‎‏پنج سال پی در پی مکروه می باشد. و مستحب است که در وقت خروج از مکه، نیّت‏‎ ‎‏برگشت به حج را داشته باشد و نیّت برنگشتن مکروه است.‏

مسأله 2 ـ‏ مستحب است که تبرعاً از طرف خویشان و غیر ایشان چه زنده و چه مرده‏‎ ‎‏باشند حج نماید. و همچنین مستحب است به نیابت حضرات معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏چه زنده و‏‎ ‎‏چه فوت کرده باشند حج نماید. و طواف به نیابت حضرات معصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ مستحب است‏‎ ‎‏و به نیابت غیرمعصومین چه مرده و چه زنده باشند در صورتی که در مکه حضور نداشته‏‎ ‎‏باشند یا معذور از طواف باشند مستحب است. و دیگری را به حج فرستادن، مستطیع باشد‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 457

‏یا نباشد، مستحب است و دادن زکات به کسی که استطاعت برای حج ندارد تا با این زکات‏‎ ‎‏حج نماید، جایز است.‏

مسأله 3 ـ‏ برای کسی که توشه و مرکب ندارد مستحب است که قرض کند و حج نماید‏‎ ‎‏در صورتی که اطمینان داشته باشد که می تواند آن را ادا نماید.‏

مسأله 4 ـ‏ زیاد خرج کردن در حج مستحب است. و حج نمودن، از صدقه دادن مخارج‏‎ ‎‏حج افضل است.‏

مسأله 5 ـ‏ حج با مال حرام جایز نیست و حج با مال مشتبه مانند جوایزی که ستمکاران‏‎ ‎‏می دهند، در صورتی که نداند حرام می باشد جایز است.‏

مسأله 6 ـ‏ بعد از فارغ شدن از اعمال حج، جایز است ثواب آن را به دیگری هدیه نماید‏‎ ‎‏همچنان که جایز است که این هدیه کردن قبل از شروع در حج در نیّتش باشد.‏

مسأله 7 ـ‏ برای کسی که مالی ندارد که با آن حج نماید، مستحب است که حج به جا‏‎ ‎‏آورد ولو این که خود را برای نیابت از دیگری اجیر نماید.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 458