کتاب زکات
احکام زکات
مقصد دوم: در زکات بدن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

مقصد دوم: در زکات بدن

مقصد دوم: در زکات بدن


ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 390

‏که «زکات فطره» نامیده می شود، و دربارۀ این زکات، روایت شده که «همانا هرکس‏   ‏فطره اش داده نشود بر او بیم مرگ می رود». و «همانا زکات فطره تکمیل کنندۀ روزه است،‏   ‏چنان که صلوات بر پیامبر ‏ ‏صلی الله علیه و آله وسلم‏ ‏تکمیل کنندۀ نماز است».‏

‏و کلام دربارۀ کسی که زکات فطره بر او واجب است و در جنس و مقدار و وقت و‏   ‏مصرف آن است.‏

 

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 391