کتاب زکات
مقصد اول: در زکات مال
فصل سوم: در زکات غلات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

فصل سوم: در زکات غلات

احکام زکات

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل سوم: در زکات غلات

فصل سوم: در زکات غلاّت

‏گذشت که زکات غلاّت واجب نیست مگر در چهار چیز؛ یعنی گندم و جو و خرما و‏‎ ‎‏کشمش. و «سلت» که می گویند از نظر خاصیت مانند جو و از نظر نرمی و پوست نداشتن‏‎ ‎‏مانند گندم است به جو ملحق نمی شود، و زکات در آن واجب نیست اگرچه احوط‏‎ ‎‏(استحبابی) است. و در ملحق نمودن «علس» به گندم احتیاط ترک نشود. و در غیر این ها‏‎ ‎‏زکات واجب نیست اگرچه ـ چنان که گذشت ـ در بعضی چیزها مستحب است. و حکم‏‎ ‎‏چیزهایی که زکاتش مستحب است از نظر این که معتبر است به حد نصاب برسد، و از نظر‏‎ ‎‏مقداری که (به عنوان زکات) پرداخت می شود و مانند آن، حکم همان چیزی است که‏‎ ‎‏زکاتش واجب است.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 367