کتاب روزه
اقسام روزه
روزه ‏های مکروه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

روزه ‏های مکروه

روزه های مکروه

‏(روزه های مکروه عبارت است از:) روزۀ مستحبی میهمان بدون اذن میزبان و همچنین با‏‎ ‎‏نهی او که احتیاط (مستحب) ترک روزه است، حتی در صورتی که اذن نگرفته باشد. وروزۀ‏‎ ‎‏مستحبی فرزند، بدون اذن پدرش اگر اسباب اذیّت پدر به خاطر محبت به فرزندش ـ نشود.‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 343

‏و اگر نهی کند، احتیاط نباید ترک شود، اگرچه باعث اذیّت پدر هم نباشد و همچنین است منع‏‎ ‎‏مادر. و بنابر احتیاط (واجب) این حکم درباره فرزند هرچند پایین برود (نوه و نبیره) و پدر‏‎ ‎‏هرچند بالا برود (جد، جد پدر) جریان دارد، بلکه بهتر است اذن مادر نیز مراعات شود. و‏‎ ‎‏کسی که روزه او را برای خواندن دعاهای عرفه واشتغال به آن ضعیف و بی حال می گرداند‏‎ ‎‏بهتر است روز عرفه را روزه نگیرد و همچنین اگر احتمال بدهد که آن روز عید باشد، بهتر‏‎ ‎‏است روزه نگیرد، اما مکروه بودن ـ حتی به معنای مصطلح آن در عبادات ـ نسبت به روزۀ‏‎ ‎‏این دو (روز عرفه، با ضعف از دعا یا احتمال عید) ظاهراً ثابت نباشد.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 344