کتاب نماز
نماز جمعه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

نماز جمعه

نماز جمعه

مسأله 1 ـ ‏نماز جمعه در این زمان ها (یعنی عصر غیبت حضرت صاحب العصر عجل‏‎ ‎‏الله تعالی فرجه الشریف) به نحو تخییر بین آن و نماز ظهر واجب است و خواندن نماز‏‎ ‎‏جمعه افضل و خواندن نماز ظهر احوط است و احتیاط بیشتر خواندن هر دوی آن ها‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 261

‏است، بنا بر این کسی که نماز جمعه را بخواند، بنابر اقوی نماز ظهر از او ساقط می شود،‏‎ ‎‏لکن احتیاط (مستحب) آن است که بعد از نماز جمعه، نماز ظهر را بخواند. و نماز جمعه‏‎ ‎‏ـ مانند نماز صبح ـ دو رکعت است.‏

مسأله 2 ـ ‏کسی که نماز جمعه را به امام جمعه اقتدا کرده (و خوانده است) می تواند‏‎ ‎‏نماز عصر را به همان امام اقتدا کند، ولی اگر بخواهد احتیاط کند باید پس از اقتدا نمودن‏‎ ‎‏(در نماز جمعه و عصر) نماز ظهر و عصر را اعاده کند، مگر آن که امام بعد از نماز جمعه و‏‎ ‎‏قبل از نماز عصر، احتیاطاً نماز ظهر را ادا کند و مأموم نیز چنین نماید، که اقتدا کردن به این‏‎ ‎‏امام در نماز عصر جایز است و احتیاط به آن حاصل می شود.‏

مسأله 3 ـ ‏در همان نماز ظهری که احتیاطاً خوانده می شود، اقتدا کردن (و به جماعت‏‎ ‎‏خواندن) جایز است، بنا بر این وقتی که نماز جمعه را خواندند، برای آنان جایز است‏‎ ‎‏احتیاطاً نماز ظهر را با جماعت بخوانند. و کسی که نماز جمعه را نخوانده اگر (نماز ظهرش‏‎ ‎‏را) به نماز ظهر احتیاطی امام اقتدا کند، برای او اکتفای به آن جایز نیست، بلکه واجب‏‎ ‎‏است که نماز ظهر را اعاده کند.‏

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 1صفحه 262