بخش اول: تهذیب نفس
فصل اول: اهمیت و ضرورت تهذیب نفس
دعوت اقشار مختلف به تهذیب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1391

زبان اثر : فارسی

دعوت اقشار مختلف به تهذیب

دعوت اقشار مختلف به تهذیب

‏ ‏

دعوت به تهذیب نفس

‏تهذیب کنید نفوس خودتان را. حب دنیا را از نَفْسِتان بیرون کنید،‏‎ ‎‏رأس کل خطیئه است.‏‎[1]‎‏ همۀ خطاها از حب دنیاست، از حب‏‎ ‎‏شهرت است. این حب را از دل خودتان بیرون کنید، بمیرانید این‏‎ ‎‏حب را؛ زنده بشوید به زندگانی اسلام: زندگانی الهی. شما الهی‏‎ ‎‏بشوید. وحدت پیدا بکنید. صفتان را واحد کنید.(19)‏

11 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏

تفکر در چگونگی زیست خویش

‏باید ببینیم چطور از آنجا آمدیم و چطور در اینجا هستیم و چطور به‏‎ ‎‏آنجا می رویم. آیا در اینجا که هستیم، در خدمت حق تعالی و خدمت‏‎ ‎‏خلقیم، مجاهده می کنیم در راه خدا، به صراط مستقیم ربوبیت مشی‏‎ ‎‏می کنیم یا انحراف داریم؟ اگر انحراف داشته باشیم، چه به چپ و‏‎ ‎‏چه به راست، چه طرف چپ که تعبیر به ‏مغضوب علیهم‏ شده است و‏‎ ‎‏چه طرف راست که تعبیر به ‏ضالّین‏ شده است در مقابل طریق مستقیم‏‎ ‎‏و ‏صراط مستقیم‏ اگر از این راه مستقیم رفتیم، از اینجا که حرکت کردیم‏‎ ‎‏راه مستقیم باشد، منحرف نباشد، شرقی نباشیم غربی نباشیم،‏‎ ‎‏مستقیم باشیم، یمین و شمال نباشد در کار، مستقیم حرکت کنیم از‏‎ ‎‏اینجا به لانهایت، سعادتمندیم و ملتی را سعادتمند کردیم. و اگر‏‎ ‎‏چنانچه خدای نخواسته انحراف به چپ، انحراف به راست، انحراف‏‎ ‎‏به یمین، انحراف به یسار باشد، منحرف هستیم. و اگر چنانچه در بین‏‎ ‎‏ملت یک مقامی داشته باشیم، ملتی را منحرف می کنیم.(20)‏

22 / 6 / 58


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 11

سفارش به تحصیل روح و قلب قوی

‏هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار‏‎ ‎‏است. اگر مادر روحمان ضعف باشد نمی توانیم کاری بکنیم، روح را‏‎ ‎‏قوی کنید، قلب خودتان را قوی کنید، به خدا منقطع بشوید.(21)‏

23 / 2 / 63

*  *  *

‏ ‏

نیاز همگانی به تربیت و تزکیه

‏جمهوری اسلامی محتاج به تربیت و تزکیه است. تمام قشرهای‏‎ ‎‏ملت ما و همۀ ملتها احتیاج به تربیت و تزکیه دارند، احتیاج به‏‎ ‎‏تعلیماتی که از ناحیۀ انبیا آمده است دارند. مجرد اینکه ما ادعا‏‎ ‎‏بکنیم که جمهوری ما اسلامی است این ادعا پذیرفته نیست. آن‏‎ ‎‏وقت جمهوری ما اسلامی می شود و به کمال خودش می رسد که‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی در این ملت و در این کشور حاکم باشد؛ یعنی‏‎ ‎‏از آن نقطه اولی تا آن آخر حکومت، حکومت الهی باشد.‏‎ ‎‏سردمداران، همه الهی باشند. کسانی که در رأس حکومت هستند،‏‎ ‎‏کسانی که در رأس امور هستند الهی باشند، از نفسانیت خارج‏‎ ‎‏شده باشند، خود را نبینند، شخصیت خود را نبینند، چون نه‏‎ ‎‏خودی دارند و نه شخصیتی، هرچه هست از خداست.(22)‏

18 / 10 / 59

*  *  *

‏ ‏

لزوم انقلاب نفوس

‏باید انقلاب باطنی بکنیم. باید نفوسمان هم منقلب بشود. اگر تا‏‎ ‎‏حالا در تحت سلطۀ شیطان و طاغوت بوده است، متحول بشویم و‏‎ ‎‏بیرون برویم از این پوشش شیطانی به پوشش رحمانی. آن به این‏‎ ‎‏است که ما مطابق نظام اسلام عمل کنیم.(23)‏

10 / 10 / 58


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 12

تقدم اصلاح بر دیگر کارها

‏همۀ مملکت باید مشغول بشوند برای اصلاح خودشان. اول‏‎ ‎‏اصلاح آدمها را بکنند که مقدم بر همه چیز است.(24)‏

14 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

پیشرفت در انسانیت

‏به روی پای خودتان بایستید و محکم و استوار با خدا باشید و‏‎ ‎‏سعی کنید تا قبل از هر پیشرفتی در انسانیت پیشرفت کنید.(25)‏

6 / 8 / 60

*  *  *

‏ ‏

تلاش برای به کمال رساندن جهاد اکبر

‏شما کوشش کنید که به ملت خدمت کنید، به اسلام خدمت کنید. و‏‎ ‎‏کوشش کنید که «جهاد اکبر» را ان شاءالله به آخر برسانید؛ و یک‏‎ ‎‏انسان کامل، یک انسان اسلامی، یک انسان متعهد بشوید که برای‏‎ ‎‏خودتان و برای کشور خودتان و برای ملت خودتان مفید واقع‏‎ ‎‏بشوید.(26)‏

5 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

سفارش ملت به تهذیب

‏آخر عرض من باز همان است که ملت ایران! حفظ بکنید نهضت‏‎ ‎‏خودتان را، حفظ بکنید وحدت خودتان را، حفظ بکنید جهت‏‎ ‎‏اسلامیت خودتان را. مهذب کنید خودتان را، و ارزش ندهید به‏‎ ‎‏غیر ارزنده های انسانی و به غیر اسلام.(27)‏

29 / 12 / 57

*  *  *

‏ ‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 13

اصلاح نفس همراه تقویت جسم

‏قوّت روح و قوّت ایمان بود که شما را غلبه داد بر جنود شیطانی و‏‎ ‎‏بر طاغوت؛ و باید آن قوّت ایمان و قوّت باطنی، شما را غلبه بدهد‏‎ ‎‏بر جنود شیطانی که در باطن انسان، انسان را می خواهد اغوا کند.‏‎ ‎‏اصلاح کنید حال خودتان را، همان طوری که تقویت می کنید جسم‏‎ ‎‏خودتان را.(28)‏

12 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

قیام در برابر جنود ابلیس 

‏الآن شما در یک شرکتی واقع شدید که در آن شرکت هم باید به‏‎ ‎‏طور امانت، به طور دیانت عمل کنید. و همان طوری که در این‏‎ ‎‏نهضت پیشبرد کردید، در نهضت مقابل جنود ابلیس هم پیشبرد‏‎ ‎‏کنید؛ جنودی که ما را می خواهد به فساد بکشاند، جنودی که ما را‏‎ ‎‏می خواهد به ظلم و به تاریکی بکشاند؛ در مقابل آنها هم باید‏‎ ‎‏نهضت کرد، قیام کرد. هرکس مکلف است که خودش را اصلاح‏‎ ‎‏کند قبل از اینکه دیگران را اصلاح بکند. همه موظفیم که خودمان‏‎ ‎‏را اصلاح کنیم. امروز ایران محتاج است به اینکه مردهای صالح‏‎ ‎‏در کارها دخالت کنند. هر جا هستید باید با صلاح و با سداد و با‏‎ ‎‏امانت و با دیانت مشغول کار باشید.‏

‏     خداوند همۀ شما را تأیید کند؛ و خداوند مملکت شما را‏‎ ‎‏مستقل کند و از شرّ شیاطین حفظ کند.(29)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

زدودن آثار طاغوتی

‏اینها باید اعمالشان هم، افعالشان هم، عقایدشان هم و اخلاقشان‏‎ ‎‏هم مناسب باشد با جمهوری اسلامی. آن اخلاقی که سابقاً مثلاً‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 14

‏بعضیها داشتند که مناسب بود با طاغوت، اگر خدای نخواسته از او‏‎ ‎‏در نفوس، آثاری هست، این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده‏‎ ‎‏بشود.(30)‏

16 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

اهمیت شکست طاغوت درونی

‏چنانچه در صدر اسلام با یک عدّۀ کمی آن فتحها و پیروزیها‏‎ ‎‏نصیبشان شد، ایران را، روم را شکست دادند. شما هم الحمدلله با‏‎ ‎‏روحیۀ قوی، ایمان به خدا، این طاغوت را شکست دادید. و‏‎ ‎‏طاغوتی که در باطن خودتان هست، شکست بدهید. مهم این‏‎ ‎‏است که آن طاغوت را شکست بدهید.(31)‏

2 / 5 / 58

*  *  *

‏ ‏

توجه به ماه رمضان برای اصلاح خویش

‏من باز هم عرض می کنم به آقایان که ماه مبارک رمضان است و‏‎ ‎‏درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همۀ گناهکاران باز‏‎ ‎‏است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح‏‎ ‎‏کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم؛ ما هیچ کداممان یک آدم‏‎ ‎‏حسابی نیستیم. پناه به خدا باید ببریم و خودمان را اصلاح کنیم.(32)‏

11 / 4 / 60

*  *  *

‏ ‏

سفارش به تهذیب در سال نو

‏و ما امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بکند که‏‎ ‎‏سیرۀ انبیا بوده است. به طوری عمل بکند که سیرۀ اولیا بوده است.‏‎ ‎‏و عمده این است که هواهای نفس از بین برود. انسان در طول عمر‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 15

‏مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است. و من‏‎ ‎‏که گوینده ام موفق نشدم به این عمل. و من امیدوارم که ملت ایران و‏‎ ‎‏همۀ مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو که برای‏‎ ‎‏خدا کار کنند. برای سلطۀ خودشان نباشد. برای پیروزی خودشان‏‎ ‎‏نباشد. برای هواهای نفسانی نباشد. و خداوند ان شاءالله همه را‏‎ ‎‏توفیق بدهد که در راه خدای تبارک و تعالی مجاهدت کنند.(33)‏

1 / 1 / 68

*  *  *

‏ ‏

رهایی از بند شیطان

‏برادران و خواهران اسلامی! اگر استقلال و آزادی و جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را می خواهید و همان را که در به دست آوردن آن جوانان‏‎ ‎‏عزیز خود را فدا کردید و رنج و فشار جنگ تحمیلی را تحمل کردید،‏‎ ‎‏کوشش کنید در این سال جدید از قید شیطان نفس بیرون آیید.(34)‏

29 / 12 / 59

*  *  *

‏ ‏

جدیت در تطهیر باطن 

‏و اگر حس آن نمود که جنود جهل و حزب شیطان در باطن ذات و‏‎ ‎‏مملکت روح او غالب است، با هر جدیت و ریاضتی شده،‏‎ ‎‏مملکت باطن خود را از جنود شیطانی خالی، و دست تصرف دیو‏‎ ‎‏پلید را از آن کوتاه کند.(35)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

لزوم آموزش علوم معنوی

‏از بالاترین و والاترین حوزه هایی که لازم است به طور همگانی‏‎ ‎‏مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد، علوم معنوی اسلامی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏، از‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 16

‏قبیل علم اخلاق و تهذیب نفس و سیر و سلوک الی الله ـ رزقنا الله و‏‎ ‎‏ایاکم‏‎[2]‎‏ ـ که جهاد اکبر می باشد.(36)‏

15 / 3 / 68

*  *  *

‏ ‏

غنیمت دانستن فرصتها

‏ای عزیز، ای مطالعه کنندۀ این اوراق، عبرت کن از حال این‏‎ ‎‏نویسنده که اکنون در زیر خاک و در عالم دیگر گرفتار اعمال زشت‏‎ ‎‏و اخلاق ناهنجار خویش است، و تا فرصت داشت به بطالت و‏‎ ‎‏هوی و هوس عمر عزیز را گذراند و آن سرمایۀ الهی را ضایع و‏‎ ‎‏باطل کرد؛ تو ملتفت خود باش که نیز روزی مثل مایی و خودت‏‎ ‎‏نمی دانی آن چه روز است؛ شاید الان که مشغول قرائتی باشد. اگر‏‎ ‎‏تعللی کنی، فرصت از دست می رود. ای برادر من، این امور را‏‎ ‎‏تعویق نینداز که تعویق انداختنی نیست. چقدر آدمهای صحیح و‏‎ ‎‏سالم با موت ناگهانی از این دنیا رفتند و ندانیم عاقبت آنها‏‎ ‎‏چیست؟ پس فرصت را از دست مده و یک دم را غنیمت شمار که‏‎ ‎‏کار خیلی اهمیت دارد و سفر خیلی خطرناک است. دستت از این‏‎ ‎‏عالم، که مزرعۀ آخرت است، اگر کوتاه شد، دیگر کار گذشته‏‎ ‎‏است و اصلاح مفاسد نفس را نتوانی کرد؛ جز حسرت و حیرت و‏‎ ‎‏عذاب و مذلت نتیجه نبری. اولیای خدا آنی راحت نبودند و از‏‎ ‎‏فکر این سفر پر خوف و خطر بیرون نمی رفتند.(37)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

بهره برداری از رحمت های حق

‏رحمت خدا الآن به تو احاطه کرده: رحمت صحت و سلامت و‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 17

‏حیات و امنیت و هدایت و عقل و فرصت و راهنمایی اصلاح نفس.‏‎ ‎‏در هزاران رحمت گوناگون حق تعالی غوطه وری و استفاده از آنها‏‎ ‎‏نمی کنی و اطاعت شیطان می کنی. اگر از این رحمتها در این عالم‏‎ ‎‏استفاده نکنی، بدان که در آن عالم نیز بی بهره هستی از رحمتهای‏‎ ‎‏بی تناهی حق و از شفاعت شفیعان نیز محروم مانی. جلوۀ شفاعت‏‎ ‎‏شافعان در این عالم هدایت آنهاست، و در آن عالَمْ باطنِ هدایت‏‎ ‎‏شفاعت است. تو از هدایت اگر بی بهره شدی، از شفاعت بی‏‎ ‎‏بهره ای؛ و به هر قدر هدایت شدی، شفاعت شوی. شفاعت رسول‏‎ ‎‏اکرم، صلّی الله علیه و آله، مثل رحمت حق مطلق است، محل قابل‏‎ ‎‏باید از او استفاده کند. اگر خدای نخواسته شیطان با این وسایل ایمان‏‎ ‎‏را از چنگ تو ربود، دیگر قابلیت رحمت و شفاعت نخواهی داشت.‏‎ ‎‏بلی، رحمت حق سرشار است در دو دنیا؛ تو اگر طالب رحمتی، چرا‏‎ ‎‏از این رحمتهای پیاپی که در این عالم مرحمت فرموده و بذر‏‎ ‎‏رحمتهای عوالم دیگر است برخوردار نمی شوی. این همه انبیا و‏‎ ‎‏اولیای خدا تو را دعوت کردند به خوان نعمت و مهمانخانۀ الهی،‏‎ ‎‏نپذیرفتی و با یک وسوسۀ خناس و القای شیطانی همه را کنار‏‎ ‎‏گذاشتی. محکمات کتاب خدا و متواترات احادیث انبیا و اولیا و‏‎ ‎‏ضروریات عقول عقلا و براهین قطعیۀ حکما را فدای خطرات‏‎ ‎‏شیطانی و هواهای نفسانی کردی. ای وای به حال من و تو از این‏‎ ‎‏غفلت و کوری و کری و جهالت.(38)‏

‏ ‏

*  *  *

‏ ‏

پیاده کردن قوانین اسلام در خویش

‏الآن وظیفۀ ما این است که هر کداممان، در هر جا که هستیم و در‏‎ ‎‏حدی که هستیم، ما جدیت کنیم که قوانین اسلام را از خودمان‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 18

‏شروع کنیم. اگر چنانچه ما خودمان خودمان را اصلاح نکنیم و‏‎ ‎‏قوانین اسلام را در خودمان اجرا نکنیم، نمی توانیم یک حکومت‏‎ ‎‏اسلامی تشکیل بدهیم. اگر آن کسی که در رأس حکومت است،‏‎ ‎‏مثلِ مثلاً رئیس جمهور یا نخست وزیر، اگر خودش اصلاح نکند‏‎ ‎‏خودش را و اگر خودش تابع قوانین اسلام نباشد، قوانین اسلام را‏‎ ‎‏در مملکت وجود خودش اجرا نکند، این نمی تواند حکومت‏‎ ‎‏اسلامی باشد و حاکم اسلام باشد.(39)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

لزوم تهذیب مسئولین

‏این شیطانی است که در انسان هست و ممکن است که هر کس را‏‎ ‎‏منحرف کند و لازم است که انسان خودش را مهذب کند.‏

‏     شمایی که می خواهید خدمت به این مردم بکنید و دولت که‏‎ ‎‏می خواهد خدمت به این مردم بکند و رئیس جمهور و امثال اینها‏‎ ‎‏که می خواهند خدمت به این مردم بکنند، توجه بکنند که‏‎ ‎‏خدمتگزارند، در دل خودشان این مطلب را ایمان بیاورند به آن که‏‎ ‎‏ما خدمت می خواهیم به این مردم بکنیم.(40)‏

19 / 11 / 60

*  *  *

‏ ‏

لزوم دوری مسئولین از جاه و مقام

‏الآن این مسائل بحمدالله نیست. اختیار دست خود شماهاست و‏‎ ‎‏شماها باید برای این ملت خدمت کنید و خودتان را خدمتگزار‏‎ ‎‏مردم بدانید. اگر در ذهنتان بیاورید که من وزیرم و باید مردم از من‏‎ ‎‏[‏‏اطاعت‏‏]‏‏ بکنند بدانید اصلاح نشدید. در ذهنتان حتی خلجان‏‎ ‎‏بکند، آقای رئیس جمهور در ذهنش خلجان بکند که من شخص‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 19

‏اول مملکت هستم و چه و کذا، این اصلاح نشده است. خلجانش‏‎ ‎‏هم از شیطان است. این خلجانش هم، او عمل نمی کند اما در‏‎ ‎‏ذهنش این خلجان را هم بیرون کند.(41)‏

31 / 5 / 60

*  *  *

‏ ‏

تهذیب نفس همراه با خدمت به مردم

‏امیدوارم که در محلی که هستید با حسن نیت برای اسلام، برای‏‎ ‎‏سربلندی اسلام عمل کنید. و همان طوری که مشغول یک کار‏‎ ‎‏ارجمندی هستید، مشغول تهذیب نفس خودتان هم باشید، که از‏‎ ‎‏شما به کسانی که آنجا مراجعه به شما می کنند سرایت کند، خُلق‏‎ ‎‏خوب، نفسانیت خوب، اعمال خوب.(42)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

تقدم سازندگی روح بر سازندگی جسم

‏امیدوارم همان گونه که در راه سازندگی کشور تمام نیروهای مادی‏‎ ‎‏و معنوی  خود را به کار بسته اید، از سازندگی خود و دیگران نیز که‏‎ ‎‏مقدّم بر همۀ سازندگیهاست، غفلت نکنید، و همان گونه که بارها‏‎ ‎‏یادآوری کرده ام سازندگی روح را بر سازندگی جسم مقدّم دارید تا‏‎ ‎‏به خواست خدای تعالی با نیروی ایمان، کارها به بهترین و‏‎ ‎‏سریعترین وجه پیش رود، و هر چه زودتر با کمک خداوند و‏‎ ‎‏یکدیگر این کشور را به خودکفایی و آبادی کامل برسانیم،‏‎ ‎‏ان شاءالله تعالی.(43)‏

27 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 20

جهاد نفس همراه با جهاد سازندگی

‏لکن از شما می خواهم که در ضمن جهاد سازندگی جهاد نفس هم‏‎ ‎‏داشته باشید. اگر این کاری را که انجام می دهید برای خدا خالص‏‎ ‎‏بشود جهاد نفس هم تحقق پیدا کرده است.(44)‏

27 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

مبارزه با امیال نفس

‏کسانی که جان خودشان را که سرمایۀ همه چیز است دیگر برای‏‎ ‎‏انسان، این را فدا دارند می کنند برای اسلام و ماها این توفیق را‏‎ ‎‏نداریم، نمی توانیم، منتها دعا می کنیم به شما. وقتی بنا شد که شما‏‎ ‎‏یک همچو تحفه ای را دارید به اسلام تقدیم می کنید، آن وقت اگر ـ‏‎ ‎‏فرض کن ـ یک چیزی مخالف میلتان شد باید با آن مخالف میل‏‎ ‎‏خودتان قدری مبارزه کنید. این مبارزۀ باطنی است که لازم است‏‎ ‎‏انسان داشته باشد همیشه و همیشه مواظب باشد.(45)‏

13 / 3 / 61

*  *  *

‏ ‏

لزوم تهذیب برای نیروهای مسلح

‏اول باید خودتان را اصلاح کنید. خیال نکنید که ما حالا آزاد‏‎ ‎‏هستیم، تفنگ هم داریم، حالا باید به مردم اذیت بکنیم. شما الآن‏‎ ‎‏تکلیف دارید. شما الآن تحت نظر هستید. تحت نظر خدا هستید.‏‎ ‎‏تحت نظر امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید. شما را مراقبت‏‎ ‎‏می کنند. نامۀ اعمال شما را به امام زمان عرضه می دارند.(46)‏

4 / 4 / 58

*  *  *

‏ ‏

لزوم مهار نفس برای پاسداران

‏من امیدوارم که همان طوری که شما پاسدارهای اسلام هستید،‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 21

‏پاسداری از خودتان هم بکنید، پاسداری از نفس خودتان بکنید؛‏‎ ‎‏نگذارید نفس سرکشی بکند، هر کاری می خواهد بکند. مهار کنید‏‎ ‎‏نفس خودتان را که تابع اسلام باشد. هرچه خدا می خواهد عمل‏‎ ‎‏بکنید.(47)‏

23 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

سفارش پاسداران به پاسداری نفس

‏ای پاسدارهای عزیز و ای سربازهای اسلام، در هر جا هستید از‏‎ ‎‏خودتان هم پاسداری کنید تا به پیروزی بر نفْس خودتان، و پیروزی‏‎ ‎‏بر همۀ شیاطین نایل شوید.(48)‏

6 / 3 / 59

*  *  *

‏ ‏

پاسداری اسلام در پرتو پاسداری نفس

‏شما آقایان که الآن پاسدار انقلاب هستید، یعنی «انقلاب اسلامی»،‏‎ ‎‏همان طوری که از انقلاب پاسداری می کنید، تکلیف بالاتر این است‏‎ ‎‏که از اسلام پاسداری بکنید؛ و آن به این است که از خودتان پاسداری‏‎ ‎‏بکنید. از هواهای نفسانی خودتان، از شهوات خودتان، از میلهایی که‏‎ ‎‏میلهایی است که در هر انسانی هست و میل شیطانی است، از اینها‏‎ ‎‏پاسداری کنید؛ به طوری که وقتی که شما پاسدارها را مردم می بینند،‏‎ ‎‏یا آن چشمهایی که می خواهند یک اشکالی بکنند ببینند، ببینند که‏‎ ‎‏شما مردمی هستید که سلامت هستید؛ در عین حالی که قدرت‏‎ ‎‏دارید، در عین حالی که با اشخاصی که فاسدند قدرتمندی هم نشان‏‎ ‎‏می دهید، لکن با مردم رحیم هستید، با مردم رفیق هستید.(49)‏

12 / 4 / 58

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 22

وظیفه اصلاح دیگران

‏همان طوری که هر شخص و هر فردی موظف است که خودش را‏‎ ‎‏اصلاح کند، موظف است که دیگران را هم اصلاح کند.(50)‏

20 / 7 / 58

*  *  *

‏ ‏

سفارش به تهذیب کودکان

‏خانمهای محترم! خودتان را تهذیب کنید؛ و کودکان خودتان را‏‎ ‎‏تهذیب کنید. کودکان خودتان را اسلامی بار بیاورید، که در اسلام‏‎ ‎‏همه چیز است. خودتان در پناه اسلام و به اخلاق اسلامی متخلق‏‎ ‎‏بشوید، که همه چیز در اسلام است. آقایان محترم! خانمهای‏‎ ‎‏محترمات! ندای اسلام را لبیک بگویید.(51)‏

8 / 3 / 58

*  *  *

‏ ‏

لزوم مهار هوای نفس

‏یک قدری آرام باشید. یک قدری توجه کنید به مسائل. هر وقت‏‎ ‎‏هر کدام صحبت ‏‏[‏‏می‏‏]‏‏کنید به ضد دیگری نباشد که این خلاف‏‎ ‎‏آداب اسلام است، خلاف آداب مسلمین است، خلاف انسانیت‏‎ ‎‏است، خلاف مشی انبیا و مشی اولیاست. نکنید این کار را. یک‏‎ ‎‏قدری آرام باشید. یک قدری هوای نفس را کنار بگذارید، اشتهار‏‎ ‎‏را کنار بگذارید. تمام گرفتاریهای ما سر این هوای نفسی است که‏‎ ‎‏ما داریم. اعدا عدوّ انسان این نفْس انسان است که در بین جنبیه‏‎ ‎‏است. این اعدا عدوّ انسان است. یک قدری جلویش را بگیرید،‏‎ ‎‏یک قدر مهار کنید.(52)‏

15 / 5 / 59

*  *  *

‏ ‏


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 23

لزوم کنترل قلم ها

‏یک قدری قلمها را کنترل کنید. یک قدری حفظ کنید خودتان را.‏‎ ‎‏این قدر تبعیت از هوای نفس نکنید. این قدر تبعیت از شیطان‏‎ ‎‏نکنید. مسائل را یک مسائل صحیح طرح بکنید. مسائل فاسد طرح‏‎ ‎‏نکنید.(53)‏

6 / 3 / 60

*  *  *

‏ ‏

لزوم توجه اصحاب مطبوعات به تهذیب

‏شما که مسئولید در ـ مثل ـ روزنامۀ اطلاعات و دیگران که در سایر‏‎ ‎‏روزنامه های مملکت و مطبوعات مملکت هستند، توجه بکنند به‏‎ ‎‏این معنا که باید همه شان در این راه باشند که بخواهند کشور‏‎ ‎‏خودشان را از همۀ چیزهایی که غیرانسانی است تصفیه بکنند ـ‏‎ ‎‏همه به فکر تصفیه باشند، همه به فکر تهذیب باشند ـ اگر اینطور‏‎ ‎‏بشود و امید است که باشند، مطمئن باشید که کشور شما دیگر‏‎ ‎‏آسیب نخواهد دید.(54)‏

5 / 6 / 59

*  *  *

‏ ‏

تربیت الهی از کودکی

‏شما اگر بتوانید این بچه ها را تربیت کنید به طوری که از اول بار‏‎ ‎‏بیایند به اینکه خداخواه باشند، توجه به خدا داشته باشند، شما‏‎ ‎‏اگر عبودیت الله را و پیوند با خدا را به این بچه ها تزریق کنید، و‏‎ ‎‏بچه ها زود قبول می کنند امر را، اگر عبودیت خدا را به اینها و‏‎ ‎‏تربیت الهی را و آنکه هر چه هست از اوست به اینها القا کنید، و‏‎ ‎‏آنها بپذیرند، خدمت کردید به این جامعه.(55)‏

10 / 11 / 59

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 24

سفارش مادر و معلم به تهذیب بچه ها

‏در مادری تان باید بچه ها را تهذیب کنید؛ در معلمی تان هم باید‏‎ ‎‏تهذیب کنید؛ یک افراد صحیح تحویل جامعه بدهید، یک جامعه‏‎ ‎‏را صحیح کنید.(56)‏

24 / 2 / 58

*  *  *

‏ ‏

سفارش فرزندان شهدا به تهذیب

‏نورچشمان عزیزم توجه خواهند داشت اکنون که رسالت بزرگ‏‎ ‎‏پدران بزرگوار خود را به دوش می کشند، در راه تهذیب و تحصیل‏‎ ‎‏خود، با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ‏‎ ‎‏تلاش وافر نمایند، تا با کسب دانش و معنویت اسلامی امور جامعۀ‏‎ ‎‏خویش را به دست گیرند.(57)‏

6 / 1 / 65

*  *  *

‏ ‏

سفارش ورزشکاران به تهذیب

‏امیدوارم که پهلوانهای عزیز ما همه جا سربلند باشند، و همه جا با‏‎ ‎‏یک روح انسانی، یک روح اسلامی، یک نفس مهذب عمل کنند که‏‎ ‎‏هر جا بروند علاوه بر اینکه در پهلوانی مقدم بر دیگران بشوند در‏‎ ‎‏اخلاق و در آداب و در انسانیت مقدم بر همه باشند.(58)‏

20 / 10 / 58

*  *  *

‏ ‏

سفارش اقشار جامعه به دوری از حبّ نفس

‏نظرها را نظرهای بدبینی نکنید. و حُبّ و بُغض در دل شما آنجور‏‎ ‎‏نباشد که به خلاف واقع حکم کنید و بنویسید و بگویید. آنچه که‏‎ ‎‏هست بگویید.‏

‏     البته نه، من نمی گویم تأیید کنید و فحشا را ‏‏[‏‏ترویج‏‏]‏‏ بکنید. این‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 25

‏خلاف شرع هست و از گناهان کبیره هست این. لکن برای موعظه،‏‎ ‎‏برای بیدار کردن، نقاط ضعف را بگویید، لکن به آرامی. نه اینکه‏‎ ‎‏آن کسی که می شنود که از قلم شما چه بیرون آمده بدتر کند مطلب‏‎ ‎‏را. اگر شما یک مطلبی را بگویید که غرض آلود باشد و به کسی‏‎ ‎‏بربخورد، آن آدم هم آن طور مهذّب نیست که این را غَمْضِ عین‏‎ ‎‏بکند. آن هم مطلبی را می گوید غرض آلود. یک مقدار بالاتر، آن‏‎ ‎‏یک مقدار بالاتر می رود، اینکه مقابلش ایستاده است فردا یک‏‎ ‎‏مقدار از او بالاتر می رود. ما اگر بخواهیم که واقعاً کشور خودمان‏‎ ‎‏یک کشوری باشد که برای خودمان باشد، دیگران نتوانند به او‏‎ ‎‏تسلط پیدا کنند، حالا باید همه قشرهایی که هستند، با هم دست به‏‎ ‎‏دست هم بدهند. دست بردارند از این حُبّ و بُغضهایی که‏‎ ‎‏اساسش هم همان حُبِّ نفس است. یک مقدار حُبِّ نفس را‏‎ ‎‏کنترلش کنند، نمی توانند خارجش کنند، کَمَش کنند، موقتاً کَمَش‏‎ ‎‏کنند تا این پیروزی حاصل بشود. موقتاً جلوی قلمها را بگیرند، و‏‎ ‎‏اگر می خواهند نصیحت کنند، نصیحت باشد، نصیحت را آدم‏‎ ‎‏ممکن است قبول کند، اما تندگویی را همان آدمی هم که هر چه‏‎ ‎‏باشد، تندگویی را نمی تواند تحمل کند. ما باید از این بزرگان چیز‏‎ ‎‏یاد بگیریم. خوب، مالک اشتر را که قصه اش را شنیده اید که فحش‏‎ ‎‏به او دادند و بعد که آن مرد فهمید که این مالک اشتر بود رفت‏‎ ‎‏دنبالش. ایشان مسجد رفته بود و مشغول نماز بود و رفت‏‎ ‎‏عذرخواهی کرد. گفت من نیامدم ـ اینطور نقل می کنند ـ در مسجد‏‎ ‎‏الاّ اینکه برای تو طلب مغفرت کنم. ببینید چطور تربیت می کند.‏‎ ‎‏یک همچو امری چطور تربیت می کند. یک کسی به خواجه‏‎ ‎‏نصیرالدین ـ رضوان الله علیه ـ کاغذی می گویند نوشته بود و‏‎ ‎‏مسائلی. و در ضمن او جسارت کرده بود به ایشان و اسم «کلب»‏‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 26

‏روی ایشان گذاشته بود. ایشان جواب وقتی که نوشتند ـ از قراری‏‎ ‎‏که نقل می شود ـ مسائلی که او اشکال داشت یکی یکی به طور‏‎ ‎‏حکیمانه دفع کرده بودند تا رسیده بود به اینجایی که به ایشان گفته‏‎ ‎‏بود تو سگ هستی. ایشان گفته بود که نه، اوصاف و خواص و آثار‏‎ ‎‏من با اوصاف و خواص و آثار کلب دوتاست. کلب فلان صفت را‏‎ ‎‏دارد من آن صفت را ندارم، من فلان صفت را دارم او ندارد.‏‎ ‎‏حکیمانه این طوری حل کرده بود قضیه را. خوب، اگر خواجه هم‏‎ ‎‏یک کاغذ نوشته بود به اینکه نه، تو سگی و پدرت هم سگ است،‏‎ ‎‏فردا یک کاغذی دریافت می کرد او سه تاچیز رویش گذاشته بود.‏‎ ‎‏وقتی ما بتوانیم با زبان نرم، با نصیحت، با قول سالم بدون نیش،‏‎ ‎‏بدون اظهار غرض مردم را اصلاح کنیم، دوستان خودمان را زیاد‏‎ ‎‏کنیم، برای خدا همین معنا باشد، خوب، چه داعی هست که آدم با‏‎ ‎‏قلم خودش به ضد خودش عمل کند. خیلیها خیال می کنند که این‏‎ ‎‏حرفی که من می زنم، ضد فلان است و سرکوب می شود فلان.‏‎ ‎‏لکن اول خودش سرکوب می شود. اینها توجهی به این معنا‏‎ ‎‏ندارند. اول یک وقتی که یک همچو شد که دیدند قلم، قلم آلوده‏‎ ‎‏است، این مورد نفرت واقع می شود.‏

‏     چه ادعایی دارد انسان که می تواند یک انسانی را دعوت به‏‎ ‎‏خیر بکند با زبان ملایم، با قلم ملایم، با نصیحت، با دوستی او را‏‎ ‎‏به راه راست ببرد آنطور که انبیا می کردند.(59)‏

4 / 11 / 59

*  *  *


کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 27

‎ ‎

کتابتهذیب نفس وسیروسلوک ازدیدگاه امام خمینی(س)صفحه 28

  • . اشاره به حدیثی از امام صادق(ع): «رأس کل خطیئةٍ حب الدنیا؛ دنیادوستی منشأ هر گناه است»؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 315، «کتاب ایمان و کفر»، «باب حب الدنیا و الحرص علیها»، ح 1.
  • . خدا روزی ما و شما بکند.