باب دوم اعمال حج تمتع و در آن چند فصل است
فصل دوم وقوف به عرفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

فصل دوم وقوف به عرفات

‏ ‏

فصل دوم وقوف به عرفات

‏و در آن چند مسأله است:‏

‏         مسأله 1- واجب است وقوف به عرفات-که محلی است معروف،و محدود است ‏‎ ‎‏به حدود معروفه-به قصد قربت و خالص مثل سایر عبادات.‏

‏         مسأله 2- مراد از وقوف،بودن در آن مکان است چه سواره و چه پیاده،یا نشسته ‏‎ ‎‏یا خوابیده یا در حال راه رفتن،به هر حال که باشد کافی است.‏

‏مسأله 3- اگر در تمام وقت بیهوش باشد یا خواب،وقوف او باطل است.‏

‏         مسأله 4- به احتیاط واجب لازم است در عرفات باشد از بعد از زوال روز نهم تا ‏‎ ‎‏غروب شرعی که وقت نماز مغرب است،پس جایز نیست تأخیر بیندازد و در وقت ‏‎ ‎‏عصر بیاید و توقف کند.‏

‏         مسأله 5- تأخیر انداختن از اول ظهر اگر کم باشد مثلاً به مقدار نماز ظهر و عصر ‏‎ ‎‏که جمع بین آنها کند،معلوم نیست حرام باشد،ولی احتیاط آن است که تأخیر نیندازد.‏

‏         مسأله 6- بودن در مجموع بعد از ظهر تا مغرب گرچه واجب است چنانچه ‏‎ ‎‏گذشت لکن تمام آن رکن نیست که حج به ترک آن باطل شود،پس اگر مقدار کمی ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 347

‏توقف کند و برود یا طرف عصر بیاید و توقف کند حج او صحیح است اگرچه توقف ‏‎ ‎‏نکردن از روی عمد و علم باشد.‏

‏         مسأله 7- آنچه در وقوف رکن است مسمّای وقوف است؛به این معنی که گفته ‏‎ ‎‏شود قدری در عرفات بوده،هرچند خیلی کم باشد مثل یک دقیقه یا دو دقیقه،پس اگر ‏‎ ‎‏هیچ به عرفات نرود رکن را ترک کرده.‏

‏         مسأله 8- اگر از روی عمد و علم،وقوف رکنی را ترک کند-یعنی در هیچ جزء از ‏‎ ‎‏بعد از ظهر تا مغرب در عرفات نباشد-حجش باطل است،و کفایت نمی‌کند برای او ‏‎ ‎‏وقوف در شب عید که وقوف اضطراری است.‏

‏         مسأله 9- اگر کسی عمداً پیش از غروب شرعی از عرفات کوچ کند و از حدود ‏‎ ‎‏عرفات بیرون رود و پس از آن نادم شود و برگردد و تا غروب توقف کند چیزی بر او ‏‎ ‎‏نیست بنابر اقوا،لکن احتیاط در کفاره است به یک شتر،و همچنین اگر بدون آن که ‏‎ ‎‏پشیمان شود از کار خود،برای حاجتی برگردد لکن بعد از رسیدن با قصد قربت توقف ‏‎ ‎‏کند چیزی بر او نیست.‏

‏         مسأله 10- اگر در فرض سابق مراجعت نکرد کفارۀ آن یک شتر است که باید در ‏‎ ‎‏راه خدا قربانی کند هرجا بخواهد،و احتیاط مستحب آن است که در مکه قربانی کند،و ‏‎ ‎‏اگر متمکن از قربانی نباشد هیجده روز روزه بگیرد،و احتیاط مستحب آن است که ‏‎ ‎‏پشت سر هم روزه بگیرد.‏

‏         مسأله 11- اگر سهواً کوچ کرد و بیرون رفت؛پس اگر یادش آمد باید مراجعت کند، ‏‎ ‎‏و اگر مراجعت نکرد گناهکار است،لکن کفاره ندارد بنابر اقوا گرچه احوط است،و ‏‎ ‎‏اگر یادش نیامد چیزی بر او نیست.‏

‏         مسأله 12- اگر کسی از روی ندانستن مسأله،آنچه ذکر شد بکند حکم او حکم ‏‎ ‎‏کسی است که سهواً کرده است.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 348

‏         مسأله 13- اگر کسی به واسطۀ عذری مثل فراموشی و تنگی وقت و مثل آن،از ‏‎ ‎‏ظهر نهم تا غروب شرعی در عرفات نباشد و هیچ جزئی از زمان را درک نکند کافی ‏‎ ‎‏است که مقداری از شب عید را هرچند اندک باشد در عرفات باشد،و این زمان را ‏‎ ‎‏وقت اضطراری عرفه می‌گویند.‏

‏         مسأله 14- اگر کسی که به واسطۀ عذر،روز نهم را وقوف نکرده و شب دهم را ‏‎ ‎‏عمداً و بی‌عذر در عرفات وقوف نکند ظاهراً حج او باطل می‌شود اگرچه درک کند ‏‎ ‎‏وقوف به مشعر را.‏

‏         مسأله 15- اگر کسی به واسطۀ فراموشی یا غفلت یا عذر دیگر ترک کند وقوف به ‏‎ ‎‏عرفات را در روز نهم که وقت اختیاری است و در شب دهم که وقت اضطراری است، ‏‎ ‎‏کفایت می‌کند در صحیح بودن حج او که وقوف اختیاری مشعر را درک کند چنانچه ‏‎ ‎‏خواهد آمد. ‏

استفتائات وقوف به عرفات

‏         1 س- حدودی که برای عرفات و مُزدَلَفه و منیٰ مشخص شده است جهت انجام ‏‎ ‎‏مناسک اعتبار دارد یا نه؟‏

‏ج- چنانچه مورد اطمینان یا تصدیق اهل مَحل باشد معتبر است.‏

‏         2 س- کراهت صعود به جبل الرحمه،آیا قبل از نیت وقوف به عرفات است یا ‏‎ ‎‏بعد از آن؟‏

‏ج- در وقت وقوف کراهت دارد که از جبل بالا رود.‏

‏         3 س- شخصی وقوف اختیاری عرفات را درک کرده و قبل از رفتن به مشعر، ‏‎ ‎‏مُغْمیٰ علیه شده است.بفرمایید اگر به همین حال تا آخر اعمال باقی باشد،وظیفه‌اش ‏‎ ‎‏چیست؟ و اگر بعد از اغما او را به ایران آورده باشند چه حکمی دارد،و نیز اگر بعد از ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 349

‏ایام تشریق در ماه ذیحجه به هوش بیاید،در مکه باشد یا در ایران،چه باید کرد؟‏

‏         ج- با فرض این که عذر او فقط اغما است،پس از به هوش آمدن اگر ممکن است ‏‎ ‎‏اعمال حج را تمام کند،و در هر صورت سال بعد حج را اعاده کند،و برای احراز ‏‎ ‎‏خروج از احرام بعد از اتمام حج،عمرۀ مفرده‌ای اتیان نماید.‏

‏         4 س- زنی که عادت ماهانه‌اش مثلاً شش روز بوده است،در حال عادت زنانه ‏‎ ‎‏برای عمرۀ تمتع مُحرم می‌شود،و در روز هشتم ذیحجه که روز ششم عادت اوست ‏‎ ‎‏پاک می‌گردد و غسل می‌کند و اعمال عمرۀ تمتع را انجام می‌دهد و برای حج تمتع ‏‎ ‎‏مُحرم می‌شود،ولی ظهر روز نهم در عرفه لک می‌بیند و نمی‌داند که آیا ادامه دارد تا ‏‎ ‎‏پس از ده روز،تا استحاضه حساب شود و اعمال قبلی او صحیح باشد،یا قبل از تمام ‏‎ ‎‏شدن ده روز از اولِ عادت،قطع می‌شود تا حکم حیض را داشته باشد،وظیفۀ او ‏‎ ‎‏چیست؟ و در همین فرض اگر در مشعر لک دید چه کند؟‏

‏         ج- عمل به احتیاط کند،و راه احتیاط انجام اعمال بدون قصد تمتع و افراد بلکه ‏‎ ‎‏به قصد ما فی الذمه،با قربانی در منیٰ و اتیان عمرۀ مفرده بعد از آن است،و چنانچه ‏‎ ‎‏قصد تمتع کرده و بعد از انجام بعض اعمال حج کشف خلاف شده،اکتفا به این ‏‎ ‎‏حج نکند.‏

‏         5 س- در فرض مسألۀ فوق اگر در عرفات یا مشعر لک دید و همان وقت یقین ‏‎ ‎‏پیدا کرد که خون حیض است و قبلاً پاک نبوده،باید چه کند با توجه به این که وقت ‏‎ ‎‏وقوفین اختیاری و یا اضطراری آن باقی است ولی وقت برگشتن به مکه و انجام اعمال ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع را ندارد؟‏

‏ج- مورد عدول به افراد است.‏

‏6 س- وقوف اضطراری عرفه آیا از اول شب تا طلوع فجر است،یا طلوع آفتاب؟‏

‏ج- وقوف اضطراری عرفه در شب عید است،و شب تا طلوع فجر است.‏

‏ ‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 350

مستحبات وقوف به عرفات

‏در وقوف به عرفات چند چیز مستحب است:‏

‏1-با طهارت بودن در حال وقوف.‏

‏2-غسل نمودن،و بهتر آن است که نزدیک ظهر باشد.‏

‏3-آنچه موجب تفرق حواس است از خود دور سازد تا آن که قلب او متوجه ‏‎ ‎‏جناب اقدس الهی گردد.‏

‏4-نسبت به قافله‌ای که از مکه می‌آید وقوف شخص در طرف دست چپ کوه ‏‎ ‎‏واقع گردد.‏

‏5-وقوف او در پایین کوه و در زمین هموار بوده باشد،و بالا رفتن کوه ‏‎ ‎‏مکروه است.‏

‏6-در اول وقت،نماز ظهر و عصر را به یک اذان و دو اقامه به‌جا آورد.‏

‏7-قلب خود را به حضرت حق جلّ و علا متوجه ساخته و حمد الهی و تهلیل و ‏‎ ‎‏تمجید نموده و ثنای حضرت حق را به‌جا آورد،پس از آن صد مرتبه «أَللّٰهُ أَکْبَرُ» و صد ‏‎ ‎‏مرتبه سورۀ«توحید»را بخواند و آنچه خواهد دعا نماید و از شیطان رجیم به خدا پناه ‏‎ ‎‏ببرد و این دعا را نیز بخواند:‏

‏         «أَللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشَاعِرِ کُلِّهَا فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ،وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ،وَادْرَأْ ‏‎ ‎‏عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ،أَللَّهُمَّ لَاتَمْکُرْ بِی وَلَا تَخْدَعْنِی وَلَا تَسْتَدْرِجْنِی یَا أَسْمَعَ ‏‎ ‎‏السَّامِعینَ وَیَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَیَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَیَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ،أَسْأَ لُکَ أَنْ تُصَلِّیَ ‏‎ ‎‏عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَکَذَا».‏

‏و به جای کذا و کذا حاجت خود را نام ببرد،پس دست به آسمان بردارد و بگوید:‏

‏         «أَللَّهُمَّ حَاجَتِی إِلَیْکَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ یَضُرَّنِی مَا مَنَعْتَنِی وَإِنْ مَنَعْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا ‏‎ ‎‏أَعْطَیْتَنِی،أَسْأَ لُکَ خَلَاصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ،أَللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ،وَمِلْکُ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ،وَأَجَلِی          ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 351

‏         بِعِلْمِکَ،أَسْأَ لُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی،وَأَنْ تُسَلِّمَ مِنِّی مَنَاسِکِیَ الَّتِی أَرَیْتَهَا خَلِیلَکَ ‏‎ ‎‏إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ،وَدَلَلْتَ عَلَیْهَا نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ،أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِی ‏‎ ‎‏مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَأَطَلْتَ عُمْرَهُ وَأَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ».‏

‏8-این دعا را بخواند:‏

‏         «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیکَ لَهُ،لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ،یُحْیِی وَیُمِیتُ،وَهُوَ حَیٌّ ‏‎ ‎‏لَا یَمُوتُ،بِیَدِهِ الْخَیْرُ،وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ،أَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَالَّذِی تَقُولُ،وَخَیْراً مِمَّا ‏‎ ‎‏نَقُولُ،وَفَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ،أَللَّهُمَّ لَکَ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی وَلَکَ تُرَاثِی ‏‎ ‎‏(بَرَاءَتِی خ.ل)وَبِکَ حَوْلِی وَمِنْکَ قُوَّتِی،أَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ،وَمِنْ وَسَاوِسِ ‏‎ ‎‏الصُّدُورِ،وَمِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ،أَللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَ لُکَ خَیْرَ الرِّیَاحِ،وَأَعُوذُ بِکَ مِنْ ‏‎ ‎‏شَرِّ مَا یَجِیءُ بِهِ الرِّیَاحُ،وَأَسْأَ لُکَ خَیْرَ اللَّیْلِ وَخَیْرَ النَّهَارِ،أَللَّهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِی نُوراً،وَفِی ‏‎ ‎‏سَمْعِی وَبَصَرِی نُوراً،وَفِی لَحْمِی وَدَمِی وَعِظَامِی وَعُرُوقِی وَمَقْعَدِی وَمَقَامِی وَمَدْخَلِی ‏‎ ‎‏وَمَخْرَجِی نُوراً،وَأَعْظِمْ لِی نُوراً یَا رَبِّ یَوْمَ أَلْقَاکَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ».‏

‏و در این روز تا می‌تواند از خیرات و صدقات کوتاهی نکند.‏

‏9-آن که کعبه را استقبال نموده و این اذکار را بگوید:‏

‏         «سُبْحَانَ اللّٰهِ» صد مرتبه، «أَللُّٰه أَکْبَرُ» صد مرتبه، «مَا شَاءَ اللّٰهُ لَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ» صد ‏‎ ‎‏مرتبه، «أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِیکَ لَهُ،لَهُ الْمُلْکُ وَلَهُ الْحَمْدُ،یُحْیِی وَیُمِیتُ، ‏‎ ‎‏وَیُمِیتُ وَیُحْیِی،وَهُوَ حَیٌّ لَایَمُوتُ،بِیَدِهِ الْخَیْرُ،وَهُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ» صد مرتبه.‏

‏پس،از اول سورۀ«بقره»ده آیه بخواند،پس سورۀ«توحید»سه مرتبه،و ‏‎ ‎‏«آیة الکرسی»را بخواند تا آخر،پس این آیات را بخواند:‏

‏         «إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ ‏‎ ‎‏یُغْشِی اللَّیْلَ النَّهٰارَ یَطْلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّرٰاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاٰ لَهُ الْخَلْقُ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 352

‏وَ الْأَمْرُ تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ* اُدْعُوا رَبَّکُمْ تَضَرُّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ لاٰ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ* وَ لاٰ ‏‎ ‎‏تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاٰحِهٰا وَ ادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ ‏‎ ‎‏الْمُحْسِنِینَ» .‏

‏پس سورۀ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ» و سورۀ «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» را بخواند.‏

‏پس آنچه از نعم الهی به یاد داشته باشد یکایک ذکر نموده و حمد الهی نماید،و ‏‎ ‎‏همچنین بر اهل و مال و سایر چیزهایی که حضرت حق به او تفضل نموده حمد بنماید ‏‎ ‎‏و بگوید:‏

‏«أَللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ عَلَی نَعْمَائِکَ الَّتِی لَاتُحْصَی بِعَدَدٍ وَلَا تُکَافَأُ بِعَمَلٍ».‏

‏و به آیاتی از قرآن که در آنها ذکر حمد شده است خدا را حمد نماید و به آیاتی که ‏‎ ‎‏در آنها ذکر تسبیح شده است خدا را تسبیح نماید و به آیاتی که در آنها ذکر تکبیر شده ‏‎ ‎‏است خدا را تکبیر نماید و به آیاتی که در آنها ذکر تهلیل شده است خدا را تهلیل نماید ‏‎ ‎‏و بر محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام زیاد صلوات بفرستد و به هر اسمی از ‏‎ ‎‏اسماء اللّٰه که در قرآن موجود است خدا را بخواند و به آنچه از اسمای الهی که در یاد ‏‎ ‎‏دارد خدا را ذکر کند،و به اسمای الهی که در آخر سورۀ حشر موجود است خدا را ‏‎ ‎‏بخواند و آنها عبارتند از:‏

‏         «أَللّٰهُ عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمنُ الرَّحیِمُ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ ‏‎ ‎‏الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَکَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ».‏

‏و این دعا را بخواند:‏

‏         «أَسْأَ لُکَ یَا اللّٰهُ یَا رَحْمٰنُ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ،وَأَسْأَ لُکَ بِقُوَّتِکَ وَقُدْرَتِکَ وَعِزَّتِکَ وَبِجَمِیعِ ‏‎ ‎‏مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَبِجَمْعِکَ وَبِأَرْکَانِکَ کُلِّهَا،وَبِحَقِّ رَسُولِکَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَآلِهِ، ‏‎ ‎‏وَبِاسْمِکَ الْأَکْبَرِ الْأَکْبَرِ،وَبِاسْمِکَ الْعَظِیمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَاتُخَیِّبَهُ، ‏‎ ‎‏وَبِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الَّذِی مَنْ دَعَاکَ بِهِ کَانَ حَقّاً عَلَیْکَ أَنْ لَاتَرُدَّهُ وَأَنْ تُعْطِیَهُ مَا سَأَلَ، ‏‎ ‎‏أَنْ تَغْفِرَ لِی جَمِیعَ ذُنُوبِی فِی جَمِیعِ عِلْمِکَ فِیَّ».‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 353

‏و هر حاجت که داری بخواه و از حق سبحانه و تعالی طلب کن که توفیق حج بیابی ‏‎ ‎‏در سال آینده و هر سال.و هفتاد مرتبه بگو:‏

‏«أَسْأَ لُکَ الْجَنَّةَ» و هفتاد مرتبه «أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّی وَأَتُوبُ إِلَیْهِ».‏

‏پس بخوان این دعا را:‏

‏         «أَللَّهُمَّ فُکَّنِی مِنَ النَّارِ وَأَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَیِّبِ وَادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَةِ ‏‎ ‎‏الجِنِّ و الْإِنْسِ وَشَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ».‏

‏10-آن که نزدیک غروب آفتاب بگوید:‏

‏         «أَللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنْ تَشَتُّتِ الْأُمُورِ وَمِنْ شَرِّ مَا یَحْدُثُ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ، ‏‎ ‎‏أَمْسَی ظُلْمِی مُسْتَجِیراً بِعَفْوِکَ،وَأَمْسَی خَوْفِی مُسْتَجِیراً بِأَمَانِکَ،وَأَمْسَی ذُ نُوبِی مُسْتَجِیرَةً ‏‎ ‎‏بِمَغْفِرَتِکَ،وَأَمْسَی ذُلِّی مُسْتَجِیراً بِعِزِّکَ،وَأَمْسَی وَجْهِیَ الْفَانِیَ الْبَالِی مُسْتَجِیراً بِوَجْهِکَ ‏‎ ‎‏الْبَاقِی،یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَیَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی،جَلِّلْنِی بِرَحْمَتِکَ،وَأَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ،وَاصْرِفْ ‏‎ ‎‏عَنِّی شَرَّ جَمِیعِ خَلْقِکَ».‏

‏و بدان‌که ادعیۀ وارده در این روز شریف بسیار است و هرقدر که میسور باشد ‏‎ ‎‏خواندن دعا مناسب است،و بسیار خوب است که در این روز دعای حضرت ‏‎ ‎‏سید الشهداء علیه السلام و دعای حضرت زین العابدین سلام اللّه علیه را که در صحیفۀ کامله ‏‎ ‎‏است خوانده شود و بعد از غروب آفتاب بگوید:‏

‏         «أَللَّهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ،وَارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی، ‏‎ ‎‏وَاقْلِبْنِی الْیَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ أَحَدٌ ‏‎ ‎‏مِنْ وَفْدِکَ وَحُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ،وَاجْعَلْنِی الْیَوْمَ مِنْ أَکْرَمِ وَفْدِکَ عَلَیْکَ،وَأَعْطِنِی أَفْضَلَ مَا ‏‎ ‎‏أَعْطَیْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَالْبَرَکَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْمَغْفِرَةِ،وَبَارِکْ لِی فِیمَا أَرْجِعُ ‏‎ ‎‏إِلَیْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَبَارِکْ لَهُمْ فِیَّ».‏

‏و بسیار بگوید: «أَللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ».‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 354