استفتائات اقسام عمره و حج
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استفتائات اقسام عمره و حج

‏ ‏

استفتائات اقسام عمره و حج 

‏         1 س- شخصی در اثنای عمرۀ مفرده،در شوط پنجم سعی،مریض شده و نتوانسته ‏‎ ‎‏است عمره را تمام کند،او را به ایران برده‌اند و بعد از بهبودی هم نتوانسته به مکه بیاید، ‏‎ ‎‏فعلاً وظیفۀ او چیست؟ توضیح آن که:کسی نایب شده که وظیفۀ او را انجام دهد و ‏‎ ‎‏عملی را که وظیفۀ اوست و او را از احرام خارج می‌کند به‌جا آورد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 193

‏         ج- با فرض این که خود شخص نمی‌تواند مراجعت کند،نایب برای خروج منوب ‏‎ ‎‏عنه از احرام،سعی را تمام کند و آن را اعاده نماید و به منوب عنه خبر دهد که تقصیر ‏‎ ‎‏نماید و بعد از تقصیر برای طواف نساء نایب بگیرد،و توضیح آن که مسأله از موارد ‏‎ ‎‏حصر نیست،چون شخص مریض فعلاً خوب شده و این که نمی‌تواند به مکه بیاید از ‏‎ ‎‏جهت مرض نیست.‏

‏         2 س- کسی عمرۀ مفرده به‌جا آورده و بدون انجام طواف نساء به مدینه آمده است، ‏‎ ‎‏فعلاً می‌خواهد برای عمرۀ تمتع مُحرم شود،آیا جایز است بدون انجام طواف نساء ‏‎ ‎‏مُحرم شود و بعد از انجام عمرۀ تمتع،طواف نساء را به‌جا آورد؟‏

‏ج- مانع ندارد.‏

‏         3 س- اگر فاصلۀ بین دو عمره کمتر از یک ماه باشد فرموده‌اید باید عمرۀ دوم را به ‏‎ ‎‏قصد رجاء به‌جا آورد،آیا فرقی هست بین دو عمرۀ مفرده از خودِ شخص و بین دو ‏‎ ‎‏عمرۀ مفرده‌ای که هر دو یا یکی از آنها به نیابت از دیگران باشد یا نه؟‏

‏ج- فرق نمی‌کند.‏

‏         4 س- این که حضرت‌عالی فرموده‌اید:اگر فاصلۀ میان دو عمره کمتر از یک ماه ‏‎ ‎‏باشد،عمرۀ دوم رجاءً قصد شود،مقصود یک ماه است یا سی روز کامل؟‏

‏         ج- میزان یک ماه است،و اگر در بین ماه عمره به‌جا آورده،احتیاط مذکور را تا سی ‏‎ ‎‏روز مراعات کنند.‏

‏         5 س- اگر بین دو عمره کمتر از یک ماه فاصله باشد باید عمرۀ دوم را به قصد ‏‎ ‎‏رجاء انجام دهد،چنانچه عمرۀ دوم نیابت باشد نایب می‌تواند برای آن اجرت ‏‎ ‎‏بگیرد یا خیر؟ و چنانچه بر منوب عنه انجام عمرۀ مفرده واجب باشد کفایت می‌کند ‏‎ ‎‏یا خیر؟‏

‏         ج- لازم است احتیاط مراعات شود،و چنانچه با تذکر به اجیر کننده اجرت بگیرد ‏‎ ‎‏اشکال ندارد.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 194

‏         6 س- اگر زنی به نیت عمرۀ مفرده مُحرم و بعد از آن عادت شود و در همۀ ‏‎ ‎‏روزهایی که می‌تواند در مکه باشد حیض است،برای عمرۀ مفرده باید چه کند؟ و اگر ‏‎ ‎‏آن‌جا اعمالی انجام نداده و فعلاً به ایران آمده،چه وظیفه‌ای دارد؟‏

‏         ج- در فرض سؤال باید برای طواف و نماز نایب بگیرد و بقیۀ اعمال عمره را ‏‎ ‎‏خودش به‌جا آورد،و چنانچه به ایران آمده،اقدام کند و برگردد و اگر نمی‌تواند،برای ‏‎ ‎‏اعمال عمره نایب بگیرد ولی باید خودش تقصیر کند و ترتیب بین آن و سایر اعمال ‏‎ ‎‏مراعات شود و تا اعمال را به‌جا نیاورد آنچه به وسیلۀ احرام بر او حرام شده بر او ‏‎ ‎‏حلال نمی‌شود.‏

‏         7 س- آیا طواف در عمرۀ مفرده استحبابی حکم طواف واجب را دارد که باید نماز ‏‎ ‎‏آن خلف مقام باشد یا حکم طواف استحبابی را دارد و در هر جای مسجد الحرام ‏‎ ‎‏می‌توان نماز آن را خواند؟‏

‏ج- حکم طواف واجب را دارد و باید نماز آن خلف مقام باشد.‏

‏         8 س- انجام عمرۀ مفرده در ماه‌های حج پیش از عمرۀ تمتع جایز است یا خیر؟ و ‏‎ ‎‏در این مسأله فرقی بین صَرُوره و غیر صروره هست یا نه؟‏

‏ج- مانع ندارد،و فرق نمی‌کند.‏

‏9 س- تأخیر عمرۀ مفرده در حج افراد تا چه وقتی بلاعذر جایز است؟‏

‏ج- باید مبادرت نماید عرفاً علی الاحوط و تأخیر نشود.‏

‏         10 س- زنی که احتمال می‌دهد خون حیض ببیند و نتواند داخل مسجد الحرام ‏‎ ‎‏شود،آیا می‌تواند برای عمرۀ مفردۀ مستحبی مُحرم شود و اگر خون دید برای طواف و ‏‎ ‎‏نماز نایب بگیرد،و همچنین مریض اگر احتمال می‌دهد نتواند اعمال عمرۀ مفرده را ‏‎ ‎‏انجام دهد؟‏

‏ج- اشکال ندارد و چنانچه وظیفۀ او نایب گرفتن شد عمل به وظیفه نماید.‏

‏         11 س- همچنان که عمرۀ مفرده را قبل از عمرۀ تمتع ولو با کمتر از فاصله شدن ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 195

‏یک ماه تجویز فرموده‌اید،آیا بعد از عمرۀ تمتع هم با کمتر از یک ماه فاصله تجویز ‏‎ ‎‏می‌فرمایید،یا باید رجاءً انجام شود؟‏

‏ج- به قصد رجاء انجام شود.‏

‏         12 س- کسی که وظیفۀ او عمرۀ تمتع است و ندانسته به نیت عمرۀ مفرده مُحرم ‏‎ ‎‏شده است تکلیف او چیست؟‏

‏         ج- اگر قصد عمرۀ مفرده کرده،باید عمرۀ مفرده انجام دهد و بعد عمرۀ تمتع را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،و چنانچه اشتباه در تطبیق بوده،تمتع واقع می‌شود و صحیح است.‏

‏         13 س- اگر تقصیر را در عمرۀ مفرده جهلاً یا نسیاناً به‌جا نیاورد و طواف نساء را نیز ‏‎ ‎‏ترک کرده و بعد رفته است به مسجد شجره و برای عمرۀ تمتع مُحرم شده و عمرۀ تمتع ‏‎ ‎‏را به‌جا آورده و بعد متوجه نقص کار خود شده است،تکلیف این شخص با داشتن ‏‎ ‎‏فرصت برای اعادۀ عمرۀ تمتع و نداشتن فرصت چیست؟‏

‏         ج- در فرض مرقوم چنانچه عمرۀ مفرده را در اشْهُر حج به‌جا آورده و می‌خواهد ‏‎ ‎‏حج مستحبی به‌جا آورد می‌تواند عدول به عمرۀ تمتع کند چه وقت برای اعادۀ عمرۀ ‏‎ ‎‏تمتع داشته باشد یا نه،ولی اگر حج واجب باشد کفایت نمی‌کند علی الاحوط و باید ‏‎ ‎‏پس از تقصیر صحیح به میقات برود و برای عمرۀ تمتع مجدداً مُحرم شود.‏

‏         14 س- کسی که حجش بدل به افراد شده و باید بعد از حج،عمرۀ مفرده به‌جا ‏‎ ‎‏آورد،اگر سال بعد که به حج می‌رود بعد از اعمال حج،عمرۀ مفرده را به‌جا آورد کافی ‏‎ ‎‏و مُجزی است یا نه؟‏

‏         ج- احوط آن است که تا عمرۀ مفرده را انجام نداده برای عمره و حج دیگر مُحرم ‏‎ ‎‏نشود،هرچند اگر خلاف کرد ضرر به صحت عمره و حج او نمی‌زند.‏

‏         15 س- کسانی که از هند و پاکستان به سعودیه می‌آیند و در مکۀ معظمه مقیم ‏‎ ‎‏می‌شوند آیا حجشان تمتع است یا وظیفۀ دیگری دارند؟‏

‏         ج- چنانچه به قصد مجاورت در مکه بمانند و بعد از دو سال مستطیع شوند حکم ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 196

‏اهل مکه را پیدا می‌کنند،و در غیر این صورت صور مختلفه‌ای است که در ‏‎ ‎‏تحریر الوسیله ذکر شده است.‏

‏         16 س- کیفیت حج قِران را بیان فرمایید،و آیا این حج بر کدام اشخاص واجب ‏‎ ‎‏می‌شود؟‏

‏         ج- حج قِران واجب تعیینی نیست و چون مورد ابتلاء نیست می‌توانید به کتب ‏‎ ‎‏مفصله مراجعه نمایید.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 197

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 198