صورت حج تمتع اجمالاً
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صورت حج تمتع اجمالاً

‏ ‏

صورت حج تمتع اجمالاً 

‏بدان‌که حج تمتع مرکب است از دو عمل:یکی عمرۀ تمتع و دیگری حج تمتع.و ‏‎ ‎‏عمرۀ تمتع مقدم است بر حج.‏

‏و عمرۀ تمتع مرکب است از پنج جزء:‏

‏اول: احرام.‏

‏دوم: طواف کعبه.‏

‏سوم: نماز طواف.‏

‏چهارم: سعی بین کوه صفا و مروه.‏

‏پنجم: تقصیر؛یعنی گرفتن قدری از مو یا ناخن.‏

‏و چون مُحرم از این اعمال فارغ شد آنچه بر او به واسطۀ احرام بستن حرام شده ‏‎ ‎‏بود حلال می‌شود.‏

‏و حج تمتع مرکب است از سیزده عمل:‏

‏اول: احرام بستن در مکه.‏

‏دوم: وقوف به عرفات.‏

‏سوم: وقوف به مشعر الحرام.‏

‏چهارم: انداختن سنگریزه به جمرۀ عقبه در منیٰ.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 192

‏پنجم: قربانی در منیٰ.‏

‏ششم: تراشیدن سر یا تقصیر کردن در منیٰ.‏

‏هفتم: طواف زیارت در مکه.‏

‏هشتم: دو رکعت نماز طواف.‏

‏نهم: سعی بین صفا و مروه.‏

‏دهم: طواف نساء.‏

‏یازدهم: دو رکعت نماز طواف نساء.‏

‏         دوازدهم: ماندن به منیٰ شب یازدهم و شب دوازدهم،و شب سیزدهم برای بعضی ‏‎ ‎‏از اشخاص.‏

‏         سیزدهم: در روز یازدهم و دوازدهم رَمی جمرات،و اشخاصی که شب سیزدهم ‏‎ ‎‏در منیٰ ماندند روز سیزدهم باید رَمی جمرات کنند.‏

‏آنچه ذکر شد صورت اجمالی این دو عمل است و تفصیل آنها بعد ذکر می‌شود.‏

‏         مسأله- لازم نیست مکلف این اعمال را قبل از ورود به عمره و حج بداند ولو ‏‎ ‎‏اجمالاً،و کافی است که نیت کند عمرۀ تمتع را؛یعنی عبادتی را که خداوند بر او واجب ‏‎ ‎‏کرده،و همین طور حج تمتع را به نحوی که واجب است بر او،و کیفیت و تفصیل هر ‏‎ ‎‏یک را از رساله در وقت عمل یاد بگیرد و عمل کند،ولی یاد گرفتن اجمالی آن بهتر و ‏‎ ‎‏موافق احتیاط است. ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 193