صورت حج افراد و عمرۀ مفرده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

صورت حج افراد و عمرۀ مفرده

‏ ‏

صورت حج افراد و عمرۀ مفرده 

‏         مسأله 1- صورت حج افراد که گاهی مورد ابتلای متمتع می‌شود از این قرار ‏‎ ‎‏است که زن حائض یا کسی که به واسطۀ ضیق وقت نمی‌تواند عمرۀ تمتع را به‌جا ‏‎ ‎‏آورد باید قصد کند حج افراد را،و به همان احرام عمرۀ تمتع که عدول به افراد ‏‎ ‎‏کرده برود به عرفات و مثل سایر حجاج وقوف کند،بعد از آن برود به مشعر و ‏‎ ‎‏وقوف کند،بعد برود به منیٰ و اعمال منیٰ را به‌جا آورد مگر هَدی را که واجب نیست ‏‎ ‎‏بر او،بعد برود به مکه و طواف زیارت و نماز و سعی و طواف نساء و نماز آن را ‏‎ ‎‏به‌جا آورد،پس در این وقت از احرام خارج می‌شود،بعد از آن برگردد به منیٰ ‏‎ ‎‏برای بیتوته و اعمال ایام تشریق به همان نحو که سایر حجاج به‌جا می‌آورند،پس ‏‎ ‎‏صورت حج افراد عین صورت حج تمتع است با یک فرق که در حج تمتع هَدی باید ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 42

‏ذبح کند و در حج افراد واجب نیست ولی استحباب دارد.‏

‏         مسأله 2- صورت عمرۀ مفرده-که باید کسی که حج تمتع او بدل به حج افراد شد ‏‎ ‎‏بعد از حج به‌جا آورد-آن است که خارج شود به ادنی الحِل،و افضل آن است که از ‏‎ ‎‏«جعرانه»یا«حدیبیه»یا«تنعیم»که از همه نزدیک‌تر به مکه است مُحرم شود،و بیاید به ‏‎ ‎‏مکه و طواف کند و نماز آن را بخواند و سعی بین صفا و مروه بکند و تقصیر کند یا سر ‏‎ ‎‏بتراشد و طواف نساء به‌جا آورد و نماز طواف بخواند.‏

‏         مسأله 3- عمرۀ مفرده با عمرۀ تمتع که تفصیلاً خواهد آمد در صورت فرق ندارند ‏‎ ‎‏مگر در سه چیز:‏

‏         اول- آن که در عمرۀ تمتع باید تقصیر کند؛یعنی از مو یا ناخن خود باید بگیرد،و ‏‎ ‎‏سر تراشیدن جایز نیست و در عمرۀ مفرده مخیر است بین سر تراشیدن و تقصیر.‏

‏دوم- آن که در عمرۀ تمتع طواف نساء ندارد و در عمرۀ مفرده دارد.‏

‏         سوم- آن که میقات عمرۀ تمتع یکی از مواقیت پنجگانه است که ذکر آن می‌آید، ‏‎ ‎‏و میقات عمرۀ مفرده ادنی الحِل است و جایز است از یکی از مواقیت پنجگانه ‏‎ ‎‏مُحرم شود.‏

‏         مسأله 4- کیفیت افعال حج افراد از احرام و وقوفین و اعمال منیٰ و اعمال مکه ‏‎ ‎‏عین کیفیت حج تمتع است،و در احکام مشترک هستند،و کیفیت افعال عمرۀ تمتع از ‏‎ ‎‏احرام و طواف و سایر اعمال عین کیفیت عمرۀ مفرده است.‏

‏مسأله 5- عمرۀ تمتع را اگر کسی به‌جا بیاورد کافی است از عمرۀ مفرده.‏

‏         مسأله 6- کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است مثل اشخاصی که از مکه شانزده ‏‎ ‎‏فرسنگ شرعی دور باشند اگر استطاعت برای عمره داشته باشند و برای حج نداشته ‏‎ ‎‏باشند عمرۀ مفرده بر آنها واجب نیست مثل اشخاصی که به نیابت،حج می‌کنند،گرچه ‏‎ ‎‏احتیاط آن است که به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 7- کسی که مُحرم شد به احرام عمرۀ مفرده حرام می‌شود بر او جمیع ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 43

‏چیزهایی که در احرام تمتع گفته شد و بعد از آن که تقصیر کرد یا سر تراشید همه چیز ‏‎ ‎‏بر او حلال می‌شود مگر زن‌ها و بعد از آن که طواف نساء را با نمازش به‌جا آورد زن ‏‎ ‎‏هم بر او حلال می‌شود.‏

‏مسأله 8- طواف نساء را در عمرۀ مفرده باید بعد از تقصیر یا سرتراشی به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 9- کسی که به احرام عمرۀ مفرده وارد مکه شد اگر احرامش در ماه‌های حج ‏‎ ‎‏بوده جایز است که آن را عمرۀ تمتع قرار دهد و دنبال آن حج تمتع به‌جا آورد و در این ‏‎ ‎‏صورت هَدی بر او واجب می‌شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 44